Zomergast (8) Sandra Wanningen (Asito): “Meer aandacht kwaliteit en mens dan laagste prijs”

Via een afstudeerstage bij Asito kwam Sandra Wanningen in aanraking met de schoonmaakbranche. De deeltijdaandacht voor deze tak van dienstverlening tijdens haar studie Facility Management ging over in een fulltime focus op de schoonmaak. Met aandacht voor de mens. Lees over de stappen die onze zomergast Sandra heeft gezet en haar verwachtingen van de toekomst.

Sandra Wanningen is projectleider schoonmaak bij schoonmaakbedrijf Asito Medical en is verantwoordelijk voor de drie regio’s van de Universiteit Utrecht op de Uithof. Als 27-jarige projectleider stuurt zij drie objectleiders met ieder 50 schoonmaakkrachten aan. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de glasbewassing en het vloeronderhoud van dezelfde drie regio’s op de Uithof in Utrecht. “Ik ben na mijn afstudeerstage bij het ziekenhuis in Emmen eigenlijk weer teruggekomen bij Asito om fulltime in dienst te gaan”. Tijdens mijn afstuderen heb ik Asito als een fijn en warm familiebedrijf ervaren. Sinds 1 mei 2018 ben ik werkzaam als projectleider, en daarvoor heb ik twee jaar lang ervaring opgedaan als objectleidster op dezelfde locatie. Een mooie vervolgstap om alle facetten die ik eerst opmerkte als objectleider, nu als projectleider te verbinden.”

Hoe is de liefde voor schoonmaak ontstaan?
“Tijdens mijn studie lag mijn specialisatie bij inkoopmanagement. Een iets andere focus dan schoonmaak. De liefde voor schoonmaak is pas ontstaan tijdens mijn afstuderen. Door de passie van anderen groeide mijn enthousiasme. De reputatie van schoonmaak is stoffig, maar de mens erachter maakt het leuk. De kracht die de schoonmaakkrachten uitstralen, de klantwaardering, de blije gezichten als een klant tevreden is over de geleverde diensteverlening; het is fijn om hieraan te kunnen bijdragen. Je bouwt echt een vertrouwensband op met de medewerkers. Zo heb ik onlangs een Marokkaanse schoonmaakkracht aangenomen, die de Nederlandse taal nauwelijks sprak. Hij wil de taal leren en volgt de cursus Nederlands naast zijn werk bij Asito. Hij werkt zo nauwkeurig en gedreven dat ik hem al snel de functie van cleanroomreiniger gaf. Laatst zat ik met een personeelsetentje naast hem en hij bedankte mij voor het feit dat hij een kans krijgt ‘het is fijn dat ik bij jullie mag werken en zo Nederlands kan leren om straks een baan in computertechniek te kunnen vinden, die past bij de studie die ik in Marokko heb gedaan.’ Dat doet toch goed, dat je kan bijdragen aan iemand zijn ontwikkeling.”

Wat vind jij belangrijke aandachtspunten binnen jouw werk en de schoonmaakbranche?
“Ik vind het belangrijk dat er waardering voor het vak is; dat schoonmaak als een professioneel vak wordt gezien. Meer zichtbaarheid en meer respect voor de schoonmaakkrachten. Als schoonmaakkracht ben je onmisbaar. Wees trots dat je in de schoonmaak werkzaam bent. Je bent niet zomaar een schoonmaker. Bij de Universiteit Utrecht staat wetenschappelijk onderwijs en onderzoek centraal. Het is heel erg mooi dat je als schoonmaakkracht hier een belangrijke bijdrage aan levert.”

Hoe kijk jij naar de schoonmaakbranche over 5 jaar?
“Als trend zie ik dat prestatiecontracten in opmars zijn. Door de ontwikkeling van aanbestedingen voor een langere periode hoop ik dat er meer aandacht ontstaat voor kwaliteit in plaats van voor de laagste prijs. Bij Universiteit Utrecht is voor een samenwerkingsperiode van 8 jaar gekozen. Binnen een langdurig prestatiecontract kun je samen met een opdrachtgever werken aan een goede relatie. Je ziet de verschuiving van leverancier naar partner. Als partner wil je de mogelijkheden krijgen om te investeren in opleiding, machines en materialen. Als je laat zien dat je een professional in het vak bent, het beste voor hebt met de schoonmaakkrachten en samen voor een optimaal resultaat gaat, dan staat kwaliteit bovenaan en wordt prijs een minder belangrijk onderdeel.
Daarnaast zie ik dat er veel ontwikkeling is op het gebied van digitalisering en technologie in combinatie met de schoonmaakbranche, zoals robotisering, glazenwasrobot en sensoren. Deze ontwikkelingen zijn interessant, maar het zal niet zo zijn dat de schoonmaakkrachten vervangen worden door robots. De robots zullen eerder een helpende hand zijn en fysiek zwaar werk uit handen nemen. De schoonmaakkrachten zullen ook in de toekomst onmisbaar blijven.”

Over Zomergasten
Het interview met Sandra Wanningen hoort tot de serie Zomergasten die Schoonmaakjournaal deze zomer publiceert. Ditmaal met jonge talenten van rond de 30 jaar met een leidende positie in een schoonmaak(gerelateerd) bedrijf of jongeren met zeer ambitieuze plannen. Om samen met hen te kijken naar hun komst en ervaringen in de schoonmaakbranche, hun passie, trends en ontwikkelingen en verwachtingen.