Leviy ‘slimme’ partner in complexe schoonmaakprocessen

Sebastiaan van der Vinne - LeviyLeviy leverde als een van de eersten in de schoonmaakmarkt software ter ondersteuning van DKS, kwaliteitscontroles en oplossingen als mobiele planning en registratie. De laatste jaren richt het bedrijf zich ook op de ondersteuning van complete schoonmaakprocessen in complexe omgevingen, zoals in een hotel of ziekenhuis. Sebastiaan van der Vinne, eigenaar dan Leviy: “Het brengt hun dienstverlening en dat van de eindklant naar een hoger niveau.”

“De laatste tijd hebben we veel energie gestoken in het ontwikkelen van nieuwe managementoplossingen voor schoonmaken in een fabriek, hotel of ziekenhuis”, vertelt Van der Vinne. “We hebben mensen aangenomen met schoonmaakervaring die veel kennis hebben over de praktijk. Dat levert in ons systeem unieke toegevoegde waarde.”Leviy

Leviy is sinds de start van het bedrijf in een paar jaar tijd gegroeid naar een bedrijf met vijftien medewerkers. Van der Vinne: “Onze software raakt de organisatie van het schoonmaakbedrijf. Daarom hebben we ook een adviserende rol. Wij willen samen met het schoonmaakbedrijf een toekomstvisie ontwikkelen en in de praktijk brengen.’

Verbetering operationele processen
Volgens Van der Vinne heeft negen van de tien schoonmaakbedrijven hun processen nog niet goed in beeld: “Papierstromen, processen die over veel schijven gaan, ondoorzichtige communicatie, met kans op fouten. Dit kan sneller, vloeiender en op een hoger niveau.”

Zo maakte Leviy een groot verschil in de dienstverlening van CSU bij het openbaarvervoerbedrijf van Rotterdam: “Elke dag schreef de objectleider over elke bus op een briefje wat de vervuiling was en wat er moest gebeuren. Dat zette hij in Excel en dat kwam via het bedrijfsbureau bij de schoonmakers.”

Leviy bood de oplossing: “We hebben in elke bus een chipje gemaakt, die de smartphone van de objectleider herkent. Het chipje is gelinkt met software, zodat via de applicatie de vervuiling per bus kan worden geconstateerd. De schoonmaker ontvangt deze informatie en kan aangeven wanneer een bus schoon is. Daar moest vroeger ettelijke keren over heen en weer worden gebeld.”

Toegevoegde waarde
De vraag wat het toepassen van deze software kost, vindt Van der Vinne dubbel. “Schoonmaak gaat altijd om dubbeltjes. Ja, je kunt met ons product geld besparen. Zeker in bijvoorbeeld hotels is dit concreet aan te tonen. Maar ik vind het veel interessanter om te denken in toegevoegde waarde en toekomstbestendigheid. Klanten van schoonmaakbedrijven weten inmiddels ook dat er wel degelijk veel innovatie in de branche is. Klanten verwachten dat je aansluit bij wat de markt te bieden heeft.”

Van der Vinne vervolgt: “Bij grote ziekenhuizen haken we aan op de verpleegplanning en signaleren wanneer een bed vrij is dat gereinigd kan worden. Ook kun je het bed na reiniging weer beschikbaar melden. Zo bied je een eindklant veel meer dan alleen schoonmaak.”

 Smart cleaning
“Smart cleaning is een beetje een dump-begrip geworden”, vindt Van der Vinne. “Een regionaal schoonmaakbedrijf dat met een app werkt is al smart. Maar er zijn ook situaties met sensoren in gebouwen die vertellen of een ruimte wel of niet moet worden schoongemaakt. Dat zijn smart buildings. Of dispensers die zelf aangeven bijna leeg te zijn.”

De ondernemer vindt dat je zo diep mogelijk in de organisatie moet digitaliseren. “Dus een smart device voor iedere schoonmaker. Dat hoeft niet per se een smartphone te zijn, al kunnen ze daar wel alles mee. En de motivatie neemt toe. Je hoort erbij.”

MKB
“Onze focus zal verder gaan liggen op het mkb”, sluit Van der Vinne af. “Deze markt vindt het soms nog wat spannend of zelfs overdreven om te digitaliseren. Maar de ontwikkelingen gaan zo snel dat je niet te lang moet toe blijven kijken. We willen het mkb aan de hand nemen en deze bedrijven met een paar slimme stappen toekomstbestendig maken.”