Terugblik op debat in Aanbestedingswet: tijd voor verandering

Tweede KamerKrijgt het mkb voldoende overheidsopdrachten? De nadruk bij aanbestedingen ligt te vaak op de prijs. Er moet meer ruimte aan innovatie, duurzaamheid en sociale criteria worden gegeven. PIANOo zette de belangrijkste zaken uit het debat over de Aanbestedingswet in de Tweede Kamer op een rij.

Het is belangrijk dat overheidsaanbestedingen goed verlopen, stelt Mulder (CDA), want ze worden betaald met belastinggeld. Het gaat om 60 miljard per jaar, benadrukken Bruins (ChristenUnie) en Verhoeven (D66). Voor Gesthuizen (SP) is het reden om te pleiten voor het instellen van een Aanbestedingsautoriteit. Die zou zich volgens Graus (PVV) vooral moeten richten op het vergroten van de transparantie en het bestrijden van corruptie.

 De Kamer stemt op 15 maart over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Op de website van PIANOo kunt u het debat van 9 maart in twee verslagen nalezen.