Steun voor OSB in strijd tegen inbesteding

Ondernemersverenigingen MKB-Nederland en VNO NCW hebben zich uitgesproken tegen inbesteding door overheden. Aanleiding voor deze berichtgeving is een motie die CDA en VVD op 14 december indienden. In deze motie wordt voorgesteld om een digitaal register inbesteden in te richten.

Deze motie is in samenwerking met MKB-Nederland ingediend om de transparantie voor bedrijven rondom inbesteden te vergroten. “We juichen alle verbeteringen op het gebied van inbesteden toe”, zo meldt OSB.

MKB-Nederland stelt voor om de inbestedingsbesluiten op Rijksniveau over onder meer schoonmaak die onder Kabinet Rutte II zijn genomen, terug te draaien. “We waarderen het enorm dat zowel MKB Nederland als VNO NCW ons steunen in het inbestedingsdossier.”