Woningcorporatie Ymere tekent gedragscode

code verantwoordelijk marktgedrag - ondertekeningYmere heeft zich gevoegd bij het groeiende aantal opdrachtgevers van CSU die de Code Verantwoordelijk Marktgedrag tekent. De Amsterdamse woningcorporatie, sinds drie jaar klant bij het schoonmaakbedrijf, hecht veel waarde aan duurzame marktcondities en partnership met de schoonmaakmedewerkers.

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is in het leven geroepen om het sociaal beleid in de schoonmaakbranche te verbeteren. Opdrachtgevers en schoonmaakbedrijven die de code onderschrijven, zetten zich actief in voor betere arbeidsomstandigheden. Het is daarbij aan de schoonmaakbedrijven om zich als een goed werkgever op te stellen. Opdrachtgevers creëren daarvoor de faciliteiten, onder meer door in de contractvorming realistische eisen te stellen die een onaanvaardbare werkdruk tegengaan. CSU maakt zich sterk voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers en vraagt opdrachtgevers in die visie mee te gaan.

Structurele en volwaardige banen
Voor Ymere is het ondertekenen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag een signaal dat schoonmaak als een volwaardige baan wordt gezien. ‘Daarmee zijn de schoonmakers ook een wezenlijk onderdeel van de Ymere-organisatie. We streven met het ondertekenen van de code naar zoveel mogelijk structurele en volwaardige banen’, zegt Emile Bourquin, manager facilitair bedrijf bij Ymere.

Op de foto v.l.n.r.: Peter-Paul Daey Ouwens, businessunit directeur CSU/ Emile Bourquin, manager facilitair bedrijf Ymere/ Michel Jonkhof, districtsmanager CSU