Gom flash-enquete naar kwaliteitsbeleving onder studenten Inholland

Hogeschool INHOLLANDGom verzorgt sinds 1 maart de schoonmaakdienstverlening op Inholland locaties Haarlem en Alkmaar. Direct is ook gestart met het meten van de kwaliteitsbeleving onder gebouwgebruikers. Met een flash-enquête wordt de beleving onder verschillende gebruikersgroepen en in de verschillende gebouwen in kaart gebracht.

Dit is interessant voor het Facilitair Bedrijf en voor Gom, want op basis van de resultaten kan de schoonmaak direct en gebruikersgericht worden bijgestuurd. Om de flash-enquête af te kunnen nemen, wordt gebruikgemaakt van Gom’s innovatieve SchoonR applicatie.

Speciaal voor Inholland
De flash-enquête is speciaal voor Inholland ingericht en de vragen zijn in gezamenlijk overleg tot stand gekomen. De enquête wordt afgenomen door medewerkers van Gom en door medewerkers van het Facilitair Bedrijf. Dit doen zij door een persoonlijke benadering van respondenten, waarbij de enquête op een iPad wordt ingevuld. Naast analyse van de informatie die uit de vergaarde data komt, fungeert deze eerste meting als 0-meting, waaraan bij volgende metingen de vooruitgang wordt getoetst.