9 maart 2015

Tork Ella HandWas-app over handhygiëne lerend en sturend

Zieke kinderen hebben veel invloed op het dagelijks leven van ouders, zowel op het werk als privé. Vooral binnen kinderdagverblijven verspreiden zich virussen en bacteriën snel en een goede handhygiëne onder kinderen is om die reden essentieel. Tork, onderdeel van SCA, lanceerde daarom eind 2013 de Ella HandWas-applicatie, een tool die ouders en medewerkers van kinderdagverblijven helpt om kinderen handhygiëne aan te leren. De verantwoorde en educatieve applicatie werd na één jaar wereldwijd maar liefst 43.000 keer gedownload. Niet zo gek, want uit Europees onderzoek van Tork blijkt dat 77% van de ouders hun kinderen er steeds opnieuw aan moet herinneren de handen te wassen. Zij geven aan hier wel hulp bij te kunnen gebruiken. 

Gemak dient de mens
Uit het onderzoek van Tork blijkt dat 81% van de ouders het belangrijk vindt dat hun kinderen op het kinderdagverblijf leren over handhygiëne. De Ella HandWas-app blijkt hierbij een positief gewaardeerd hulpmiddel te zijn. ‘’De kinderen vinden de spelletjes leuk en de app leert ze de verschillende stappen die ze nemen om de handen te wassen, zodat de handen echt schoon zijn’’, zegt Juf Jessica van Kinderdagverblijf Koningskinderen uit Bussum. ‘’Daarnaast is de app eenvoudig in gebruik. Spelenderwijs leren de kinderen het belang van schone handjes’’, aldus Jessica. Ook de kinderen werken graag met de app. ‘’Spelen in de speeltuin met Ella vind ik leuk en Dino is erg grappig als hij gromt en danst. En ik was mijn handen om de leuke muziek te horen’’, zegt Mirte van 3,5 jaar.

Speelse hygiënevoorlichting
‘’We werken al jaren samen met kinderdagverblijven en basisscholen om het belang van goede hygiëne aan de kaak te stellen. De Ella HandWas-app is hier een voorbeeld van. Door inspirerende en speelse tools voor kinderen te ontwikkelen, streven we ernaar ziekte onder de kinderen te minimaliseren en het leven voor zowel ouders als leerkrachten gemakkelijker te maken’’, zegt Renée Remijnse, marketing manager Tork Benelux. ‘’We zijn blij dat de app zo goed ontvangen wordt en hulp biedt voor ouders en het personeel van kinderdagverblijven,’’ aldus Remijnse.

Voor meer informatie over de Ella HandWas app en de bijbehorende toolkit met lesmateriaal ga naar: www.tork.nl/kinderen. 

Over het onderzoek
De enquête werd in augustus en september 2013 door Questback uitgevoerd in opdracht van SCA. De onderzoeksgroep telde 3.121 willekeurig gekozen ouders met kinderen in de kleuterschool, gelijk verdeeld over de volgende geografische gebieden: het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland, Nederland, Duitsland en Frankrijk. De gegevens werden verzameld via onlinepanels met per e-mail verstuurde uitnodigingen.

Deel dit artikel

Ook interessant: