22 augustus 2015

Wet aanpak schijnconstructies gaat uitbuiting tegen

De datum 1 juli 2015 is inmiddels gepasseerd en de Wet werk en zekerheid (WWZ) is in werking getreden. Hoofddoel is om een nieuw evenwicht te creëren tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt. Daarnaast is de Wet aansprakelijkheid schijnconstructie op 1 juli van kracht geworden, de basis om onder meer uitbuiting van werknemers tegen te gaan. ID Checker zette de feiten op een rij.

Voorstanders van de WWz geloven erin dat de tweedeling op de arbeidsmarkt tussen medewerkers met een vast baan en flexwerkers verminderd zal worden. Tegenstanders zetten er grote vraagtekens bij of de beoogde doelstellingen behaald worden en geloven dat deze wet averechts werkt. Wat deze wet concreet betekent voor werknemers en flexwerkers, zal de tijd moeten leren. Naast de WWZ is ook de Wet aanpak schijnconstructie deels ingegaan per 1 juli. Deze wet is wellicht wat ondergesneeuwd, maar als werkgever en/of opdrachtgever ook van belang. De wet biedt onder meer een belangrijke basis bij de doelstelling; gelijk loon voor gelijk werk. Het zorgt ervoor dat uitbuiting en onderbetaling van werknemers + oneerlijke concurrentie wordt tegengegaan.

Vanaf 1 juli 2015
Een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers om het cao-loon te betalen. Dit zorgt ervoor dat alle schakels in de keten samen verantwoordelijk zijn voor de loonbetaling. Als de werknemer het loon niet ontvangt, kan iedere schakel aansprakelijk worden gesteld. Tevens gaat de Inspectie SZW de namen van de gecontroleerde bedrijven bekend maken. Werkgevers- en werknemersorganisaties en de Inspectie SZW zullen informatie uitwisselen als het vermoeden bestaat dat er geen cao-loon wordt betaald.

Vanaf 1 januari 2016
Het verbod op inhoudingen en op verrekeningen met het wettelijk minimumloon. De verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon. De specificatie van de onkostenvergoeding op de loonstrook.

Het kabinet wil ook binnen Europa de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestrijden. Een van de prioriteiten tijdens het Europees voorzitterschap in 2016 is daarom de inzet op ‘decent work’.

Wil je meer inhoudelijke informatie? Check de officiële website van de overheid.

Deel dit artikel

Ook interessant: