7 oktober 2015

Nationaal Integratiediner 2015: recordaantal deelnemers

Vandaag viert het Nationaal Integratiediner een feestje: 5 jaar Nationaal Integratiediner. En eigenlijk viert heel Nederland een feestje, want 19.489 deelnemers hebben zich aangemeld voor het Nationaal Integratiediner. Daarmee boekt de organisatie achter dit landelijk evenement, het communicatie- en marketingteam van Asito, niet alleen een record, maar vooral vindt op ongekend grote schaal integratie plaats.

Elianne Verdult (Asito): “Duizenden mensen met verschillende achtergronden koken morgen op honderden locaties gerechten met elkaar en voor elkaar. Een ontspannen en smakelijke manier om elkaars cultuur en achtergronden te ontdekken en om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen. Eten verbindt, het speelt in iedere cultuur een belangrijke rol en achter ieder gerecht zit een verhaal. Dat brengt vaak hele andere onderwerpen op tafel dan op de werkvloer. Aan tafel bij het Nationaal Integratiediner ontdekken mensen dat ze misschien wel heel veel verschillen van elkaar, maar dat zij ook veel overeenkomsten hebben. Én mensen ervaren dan al snel dat verschillen niet eng zijn, maar juist interessant. Want verschillen leiden tot andere inzichten en nieuwe ideeën. Nieuwe ideeën leiden op hun beurt weer tot verbeteringen. Daarom luidt het motto van het Nationaal Integratiediner ook als volgt:  “het verbinden van mensen +  het vieren van verschillen = het benutten van kansen.”

Beproefd recept
Op donderdag 8 oktober vindt het Nationaal Integratiediner voor de vijfde maal plaats, een lustrum dus. Het idee van het Nationaal Integratiediner ontstond in 2011 bij schoonmaakorganisatie Asito. Asito heeft meer dan honderd nationaliteiten in dienst. Elke dag weer laten deze verschillende mensen zien dat zij gezamenlijk topprestaties kunnen leveren. Ondanks, of juist dankzij de verschillen? “Wij denken dat laatste”, stelt Sander Haas van Asito. “Sinds onze uitnodiging aan alle organisaties om zelf ook een Nationaal Integratiediner te organiseren, groeit het feestje ieder jaar aanzienlijk. Deden er in 2011 nog slechts 650 mensen mee, in 2014 vierden ruim 16.000 mensen door heel Nederland op meer dan 200 locaties het Nationaal Integratiediner en dit jaar bereiken we zo’n 20.000 mensen. Geweldig toch?”

Deel dit artikel

Ook interessant: