16 december 2015

Van bruggenbouwer naar partner: re-branding NVZ

De NVZ heeft op haar ledenvergadering van 12 november het proces van re-branding afgerond. De vereniging is hiermee klaar voor de uitdagingen waar zij de komende jaren voor staat.

De afgelopen decennia zijn was- en reinigingsmiddelen steeds efficiënter, effectiever en duurzamer geworden, zonder dat er hierbij is ingeboet aan veiligheid van de producten. Tegelijkertijd constateren we dat het belang van deze producten voor het welzijn van de samenleving steeds vaker naar de achtergrond verdwijnt. Consumenten weten, met betrekking tot hygiëne, nauwelijks meer wat de kritische punten in hun huishouden zijn. Ziekenhuizen, scholen en zorginstellingen worden, onder andere door de toenemende bezuinigingen, steeds viezer.

Hygiëne voorop
De NVZ zal daarom de komende jaren met haar partners werken aan initiatieven die de hygiëne vergroten. De NVZ stelt duurzaamheid centraal en informeert een breed publiek over het verantwoord en veilig omgaan met onze producten. De branche gaat de komende tijd gesprek met overheid, NGO’s, politiek en media over het belang van een schone, hygiënische en duurzame leefomgeving.

Nieuw beeldmerk
Bij een sterke visie past een beeldmerk dat deze ondersteunt. Het nieuwe beeld past bij de overtuiging dat de NVZ met haar leden werkt aan een schone, hygiënische en duurzame samenleving. De gekozen kleuren wekken de associatie met de kernwaarden van de NVZ en benadrukken de betrouwbaarheid, transparantie en deskundigheid van de organisatie. Schoon en hygiënisch komen samen in de druppel, de uitgestoken hand staat voor een NVZ die midden in de samenleving staat en mét haar partners de uitdagingen voor de komende jaren tegemoet treedt.

Nieuwe website
Ook de website is vernieuwd. Deze is visueel aantrekkelijker en gemakkelijker navigeerbaar. Het ledengedeelte is verder uitgebreid en bevat nu nog meer informatie. Daarnaast is hier ook de digitale informatievoorziening verder geïntegreerd.

Over NVZ
De NVZ is de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van producten die te maken hebben met het reinigen, desinfecteren en onderhouden van de woon-, werk- en leefomgeving. De NVZ wil met haar leden en haar partners een schone, hygiënische en duurzame leefomgeving voor alle Nederlanders creëren.

Deel dit artikel

Ook interessant: