2 mei 2018

Uniek in facilitair bedrijf: Sodexo krijgt eigen cao

Is de AVR op z’n retour? Wel bij Sodexo. Onderhandelaar Michiel Wallaard van CNV Vakmensen is er opgetogen over: “De circa 800 werknemers bij contractcateraar en facilitair bedrijf Sodexo hebben straks een eigen bedrijfscao. Sterker nog, CNV Vakmensen is met Sodexo overeen gekomen dat de twee arbeidsvoor-
waardenregelingen – die golden in de onderneming – worden vervangen door een volwaardige cao.”

“Ook de omgekeerde beweging, qua arbeidsvoorwaardenafspraken, is dus goed mogelijk in dit land”, verduidelijkt Michiel Wallaard. “Heel goed nieuws voor onze leden en hun Sodexo-collega’s. En werkgever verdient een compliment. Hij ziet het belang van de cao als instrument en de vakbonden als gesprekspartner.”

Hoewel Wallaard als onderhandelaar nog wel een iets betere loonontwikkeling had willen afspreken is hij bepaald niet ontevreden. “2% loonsverhoging per juli aanstaande, nog eens 1% per januari 2019 en een winstdelingsregeling die voortaan voor alle werknemers geldt vormen goede onderdelen van die Sodexo-cao. Voorheen gold alleen een bonusregeling voor de bovenlaag.”

Sociaal plan
“Belangrijker is wellicht echter het sociaal plan dat we hebben afgesproken. Dat ontbeerde de onderneming tot nu toe. Die voorziening is er dus straks wel en voorziet in een set goede afspraken die gelden tot juli 2020. Gedwongen vertrek van medewerkers wordt zoveel mogelijk voorkomen door opleiding, scholing en herplaatsing van mensen. En wie dat niet wil, en kiest voor vrijwillig vertrek, kan rekenen op een hogere transitievergoeding.”

Duurzaam reizen
Bijzonder om te vermelden is nog de afspraak die is gemaakt in de nieuwe cao over reiskostenvergoeding. Vakbonden en werkgever kiezen voor de duurzame variant: reizen per openbaar vervoer, tweede klasse niveau, wordt volledig vergoed.

Het cao-resultaat wordt in de komende weken voorgelegd aan de leden.

Noot: deze cao geldt voor medewerkers die in dienst zijn van Sodexo NL B.V. en Sodexo Altys B.V. of wel voor medewerkers die nog niet onder een andere cao vallen zoals bijvoorbeeld de catering of schoonmaak.

Over CNV Vakmensen
CNV Vakmensen behartigt de belangen van werknemers in de sectoren industrie, bouw, vervoer, handel, diensten en voeding.

Deel dit artikel

Ook interessant: