19 oktober 2015

Uitbuitingszaak in hotelschoonmaak betreft geen OSB-lid

De Telegraaf berichtte op 16 oktober over arrestaties in een uitbuitingszaak in de hotelschoonmaak. Hier zijn een uitzendbureau en schoonmaakbedrijf uit Amsterdam bij betrokken. Navraag heeft duidelijk gemaakt dat bij deze zaak geen OSB-lid bij betrokken is. Brancheorganisatie OSB roept hoteliers op om alert te zijn op schijnconstructies die in toenemende mate voorkomen. Het gaat dan vaak om uitzendbureaus (of soortgelijke organisaties) die zich als regulier schoonmaakbedrijf gedragen.

Piet Adema, voorzitter OSB: “OSB steunt de aanpak van malafide schoonmaakbedrijven. We hebben niet voor niets een keurmerk voor de branche geïntroduceerd. OSB en haar ondernemers staan juist voor een schone sector en het OSB-Keurmerk doet daar recht aan.”

Aanpak schijnconstructies in de hotellerie
OSB en vakbonden hebben de handen ineen geslagen en treden sinds kort gezamenlijk op om schijnconstructies aan te pakken. Schoonmaakbedrijven hebben last van uitzendbureaus, die zich gedragen als schoonmaakbedrijf. Deze bureaus leveren ook materialen, middelen en leidinggevenden. Maar zij houden zich niet aan bijvoorbeeld de cao Schoonmaak. Ook voor Inspectie SZW zijn hotelketens een speerpunt in het kader van de integrale risicoanalyse. Gecontroleerd wordt onder andere op illegale tewerkstelling, belastingontduiking, uitkeringsfraude, incomplete administratie, onderbetaling, identiteitsfraude, arbeidsuitbuiting en risico’s op slechte arbeidsomstandigheden. OSB juicht dit uiteraard van harte toe.

Meer informatie: http://www.osb.nl

Deel dit artikel

Ook interessant: