TU voert grootschalig onderzoek binnenklimaat scholen

VSchoonmaakjournaal - Forbo - marmoleumoor het eerst wordt een dergelijk grootscheeps onderzoek gedaan naar het binnenklimaat in de scholen, dat niet altijd even goed blijkt te zijn en soms zelfs ronduit slecht is. Het uiteindelijke doel is met adviezen te komen om alle schoolgebouwen – oude en nieuwe – gezond en comfortabel te maken.

Forbo Flooring ondersteunt een grootschalig onderzoek van de TU Delft naar de kwaliteit van het binnenmilieu in basisscholen. Professor Philomena Bluyssen van de faculteit Bouwkunde gaat met haar team honderden basisscholen onder de loep nemen.

Forbo draagt financieel bij aan de research omdat het begaan is met het klimaat in scholen en de gezondheid van leerlingen in het bijzonder. Het onderzoek behelst alle facetten die van invloed zijn op het binnenmilieu waaronder de vloeren. Zie ook deze link naar Forbo.com.

Overigens zoekt de TU nog scholen die willen deelnemen aan het onderzoek. Daarvoor kunt u contact opnemen met de faculteit Bouwkunde.

×