16 september 2015

Troonrede kondigt verlaging loonkosten schoonmakers aan

In de Troonrede is een verlaging van de loonkosten aangekondigd voor banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De schoonmakers worden in dit kader expliciet genoemd. Lagere loonkosten zorgen ervoor dat het aantrekkelijker wordt om mensen aan te nemen, daarmee kunnen nieuwe banen worden gecreëerd en dat is positief voor de ontwikkeling van de economie.

Piet Adema, voorzitter OSB: “Ik ben erg positief over de aangekondigde verlaging op loonkosten. Dit voordeel komt vooral medewerkers ten goede met een salaris tot 120% van het minimumloon en daaronder. Het salaris van schoonmakers ligt daar echter boven. Dus om deze regeling voor de schoonmaakbranche positief te laten uitpakken pakken, zou deze loonsgrens moeten worden opgerekt tot 125%. De meeste schoonmakers verdienen nu zo’n 122% van het minimumloon en vallen dus eigenlijk buiten de boot. Wanneer het kabinet de grens iets opschuift wordt het voor schoonmaakbedrijven interessanter om meer mensen een baan aan te bieden.”

Deel dit artikel

Ook interessant: