13 mei 2015

St. Antonius Ziekenhuis en SVS vervolgen grootschalig opleidingstraject

Dit jaar volgen opnieuw ruim tachtig schoonmaak- en roomservicemedewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis de maatwerkopleiding Basisinstructie Schoonmaken in de Gezondheidszorg met Module Cytostatica. Vijf groepen hebben de cursus inmiddels al gevolgd en in september starten de laatste twee groepen. 

De opleiding op maat werd in 2012 ontwikkeld door het St. Antonius Ziekenhuis in samenwerking met SVS. Aan het eind van dit jaar zijn bijna alle 360 schoonmaak- en roomservicemedewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis opgeleid, inclusief de oproepkrachten. “Dat ervoor gekozen is om iedereen op te leiden, inclusief de  medewerkers die flexibel of soms maar enkele uren werken, is vrij uniek binnen de ziekenhuis- en schoonmaakwereld”, vertelt Sandra Kozar, stafmedewerker Faciliteiten & Vastgoed bij het St. Antonius Ziekenhuis.

Meer interactie met patiënten
De resultaten van de schoonmaakopleiding zijn merkbaar. Kozar: “Onze medewerkers kunnen nu uitleggen waarom er met microvezel wordt schoongemaakt en niet met een emmer sop. Dat is winst. Ook wordt nu aan patiënten gevraagd of zij nog schoonmaakwensen hebben, in plaats van alleen het schoonmaakprogramma af te werken. Hierdoor ontstaat er interactie met patiënten en dat is zowel positief voor de kwaliteitsbeleving van patiënten als het werkplezier van medewerkers.”

Bewust en veilig werken
“De medewerkers zijn zich ook meer bewust van hun werkhouding, wat natuurlijk belangrijk is om blessures en daarmee eventueel toekomstig ziekteverzuim te voorkomen. Daarnaast zijn zij beter geïnformeerd over de richtlijnen en eventuele gevaren (schoonmaken bij cytostaticabesmetting en isolatiepatiënten), hetgeen de kwaliteit van de schoonmaak ten goede komt, maar ook belangrijk is voor henzelf”, aldus Kozar.

Signaleringsbordjes cytostatica
De opleiding er bovendien voor gezorgd dat er een paar praktische zaken zijn geoptimaliseerd. Zo zijn de isolatiekaarten aangepast (meer symbolen, minder tekst) en zijn er signaleringsbordjes cytostatica ontwikkeld. Kozar legt uit: “Voorheen was niet altijd duidelijk waar patiënten liggen die cytostatica toegediend krijgen. Dan is het natuurlijk heel lastig om goed schoon te maken op de juiste manier. Doordat de cursisten dit aangaven in de cursus, kwam dit aan het licht. De signaleringsbordjes cytostatica die zijn ontwikkeld en verspreid op de afdelingen worden opgehangen bij de kamers van cytostaticapatiënten, waardoor het voor de schoonmakers heel duidelijk en zichtbaar is.”

Positieve reacties
De reacties van de schoonmaakmedewerkers op de opleiding zijn vrijwel unaniem positief, ook van degenen die vooraf of tijdens de opleiding nog hun bedenkingen hadden. “Dat blijkt uit de evaluatieformulieren die aan het einde van de cursus worden ingevuld. De opmerking ‘Deze cursus had ik veel eerder willen hebben’ ben ik al meer dan eens tegengekomen”, vertelt Kozar-Wilmink.

Meer informatie: www.antoniusziekenhuis.nl en www.svs-opleidingen.nl

Deel dit artikel

Ook interessant: