18 november 2015

Sociaal beleid CSU gecertificeerd met Prestatieladder

Op 16 november heeft schoonmaakbedrijf CSU het certificaat voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) in ontvangst genomen. Het keurmerk wordt verleend aan bedrijven, die zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Al veel langer is het schoonmaakbedrijf actief om deze groep werknemers meer kansen te geven.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen wil het sociale gezicht van bedrijven en organisaties meer zichtbaar maken. Het meetinstrument is ontwikkeld door TNO, in nauwe samenwerking met werkgevers en SW-bedrijven. CSU kent al een paar jaar een heel actieve aanpak om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te ondersteunen. Het gaat dan met name om mensen die langdurig thuis zitten of onvoldoende gekwalificeerd zijn om in te stromen op de arbeidsmarkt.

Marco Gramser, directeur P&O van CSU: “We zijn een bedrijf met een sociaal gezicht. Daarom vinden we dat deze mensen een eerlijke kans verdienen. Werken in de schoonmaak is bij uitstek geschikt voor hen omdat het werk laagdrempelig is. Ook zien we dat het thema steeds meer leeft bij opdrachtgevers en dat zij vragen om ondersteuning om zich te onderscheiden op het gebied van social return. Onze ervaring kan voor hen van toegevoegde waarde zijn.”

CSU is landelijk gecertificeerd voor trede 2, voor bedrijven met bovengemiddelde sociale prestaties. Ook voor opdrachtgevers kan het CSU-certificaat van nut zijn: de PSO-certificering is overdraagbaar in de keten.

Op de foto v.l.n.r.: Yuri Starrenburg, voorzitter van PSO-Nederland, Marco Gramser, P&O directeur bij CSU, en Vincent Knehans, directeur van Knehans Advies.

 

 

Deel dit artikel

Ook interessant: