2 juli 2015

Sociaal Akkoord: Asito werft 1000 mensen met grote afstand tot arbeidsmarkt

Schoonmaakbedrijf Asito biedt de komende jaren werk aan duizend mensen met een arbeidsbeperking en/of grote afstand tot de arbeidsmarkt. De op een na grootste schoonmaker van Nederland legt deze doelstelling vast in een Charter Diversiteit op 2 juli. Dit gebeurt bij de Stichting van de Arbeid in Den Haag, samen met zo’n twintig andere bedrijven, organisaties en gemeenten. Het gaat om de allereerste groep van ondernemingen en organisaties die de Charter Diversiteit ondertekenen en zich daarmee laten vastpinnen op concrete acties om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Minister Asscher van Sociale Zaken en werkgelegenheid is bij de ondertekening aanwezig.

Bedrijven nemen zelf initiatief
In het Sociaal Akkoord hebben werkgevers, vakbonden en de overheid in 2013 afgesproken om ervoor te zorgen dat 100.000 mensen met een arbeidsbeperking in 2026 aan het werk zullen zijn. Vorige week liet VNO-NCW voorman Hans de Boer weten dat er twee jaar na de ondertekening van het akkoord, nog geen resultaten te melden zijn. Dit is onjuist, steeds meer bedrijven pakken de handschoen wel degelijk op.

Training voor 300 leidinggevenden
De duizend mensen die Asito in drie jaar tijd in dienst wil nemen, zijn onder meer WSW’ers, Wajongers en bijstandsgerechtigden. De afgelopen maanden is het bedrijf al begonnen de ruim 300 leidinggevenden te trainen in het op een juiste manier begeleiden en motiveren van de nieuwe werknemers. Volgens Hans van Leeuwen, directeur HRM bij Asito, hangt succes onder meer af van een andere, meer persoonlijke benadering. “Sommige mensen hebben heel veel behoefte aan structuur. Hun kracht ligt niet in het zelf invullen van hun werkdag, zij werken beter met een vaste dagindeling. Een ander voorbeeld is dat wanneer iemand lang uit het arbeidsproces is geweest, hij of zij moeite zal hebben om weer in het ritme te komen. Allemaal zaken die je als leidinggevende moet weten om er goed op te kunnen inspelen. Wij willen laten zien dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Daarbij kijken we vooral naar wat mensen wél kunnen, niet naar wat ze niet kunnen.”

Plek voor nieuwe werkzoekenden
De afgelopen maanden is Asito al begonnen met werven. Er zijn inmiddels zo’n 100 (nieuwe) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst getreden. De nieuwe medewerkers krijgen eerst een opleiding en gaan vervolgens aan de slag als schoonmaker of in een ondersteunende functie. Asito is al langer actief in het werven van mensen met een arbeidsbeperking, maar nog niet op deze grote schaal. Van Leeuwen: “We doen ook niet moeilijk als iemand na een jaar bij ons weggaat omdat ze bij een ander bedrijf willen gaan werken. Als ze een volgende baan kunnen vinden, betekent dit dat ze geen afstand meer hebben tot de arbeidsmarkt en zo komt er bij ons ook weer plek voor nieuwe kandidaten.”

Namens Asito ondertekent directeur HR, Hans van Leeuwen, op donderdag 2 juli de Charter Diversiteit bij de Stichting van de Arbeid in Den Haag (Bezuidenhoutseweg 60). De bijeenkomst begint om 14.30 uur.

Deel dit artikel

Ook interessant: