8 juli 2015

SMB Willems behaalt hoogste trede Prestatieladder Socialer Ondernemen

Vanaf 1 juli 2015 is SMB Willems een PSO-gecertificeerd bedrijf. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat SMB Willems in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt. 

Waarom de Prestatieladder Socialer Ondernemen? Schoonmaakbedrijf Willems: “Wij vinden sociaal ondernemen niet meer dan normaal: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer. Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen en wetten om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving te verhogen.”

Samen duurzaam integreren
Overheid, organisaties en bedrijven creëren samen mogelijkheden voor duurzaam integreren. Om socialer ondernemen te stimuleren, ontwikkelde TNO, samen met stichting PSO-Nederland, Start Foundation en andere (MKB)organisaties uit de praktijk, het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De PSO is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijke norm voor Socialer ondernemen.

Wat is de PSO?
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen. Meedoen biedt voordelen voor iedereen. Meer organisaties creëren kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én de sociale identiteit van de deelnemende organisatie wordt zichtbaar voor medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten.

Hoe werkt de PSO?
PSO heeft vier niveaus: een aspirant-status en drie treden. Er wordt gemeten hoe organisaties bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere organisaties als het gaat om het duurzaam bieden van passende werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ook de prestatie van leveranciers en samenwerkingspartners wordt inzichtelijk gemaakt.

SMB Willems en PSO
Met circa 25% medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt is SMB Willems voorloper in de schoonmaakbranche. Dit gegeven en de prestaties van diverse samenwerkingspartners hebben geleid tot het behalen van de hoogste trede (trede 3) op de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Meer informatie over PSO: www.PSO-nederland.nl en SMB Willems: www.smbwillems.nl

Deel dit artikel

Ook interessant: