24 april 2017

Sectoranalyse schoonmaak: ABN AMRO verwacht 4,5% groei

“De groei van de bedrijvigheid in Nederland stimuleert de schoonmaakmarkt. De druk op het aantal m2 bedrijfsruimte en een inbestedende overheid beperken echter de volumegroei. Door zich meer in te leven in de klant wordt de prijsdruk afgezwakt. Voor 2017 verwachten wij een omzetgroei van 4,5%.

Dit schrijft ABN AMRO Insight over ‘de vechtmarkt’ schoonmaak.

Trends
De financiële instelling signaleert een aantal trends:

(1) Om de tariefdruk af te zwakken, brengt de branche steeds meer de waarde van schoonmaak naar voren bij klanten, zoals gastvrijheid en beleving van werknemers en bezoekers.
(2) Ook nemen schoonmaakbedrijven steeds meer initiatieven om de doelstellingen van hun klanten te doorgronden en aan te geven hoe schoonmaak daarin past.
(3) Verder leidt het meedenken met de cliënt over de schoonmaakwijze en de contractvorm tot een hogere waardering van het schoonmaakbedrijf.

Strategie
Qua strategie concludeert ABN AMRO Bank: “De markt is sterk verzadigd, waardoor schoonmaak tot een commodity is verworden. Ondernemers maken daarom de strategische keuze tussen specialisatie of dienstenuitbreiding. Voor specialisatie liggen de meeste kansen in de ‘technische’ schoonmaak, zoals vliegtuigen of installaties reinigen. Bij een keuze voor uitbreiding wordt schoonmaak vaak aangevuld met diensten als beveiliging en catering. Zo ontstaat een ‘allround facility management’-organisatie.

Twee andere strategische trends volgens ABN AMRO: nieuwe oplossingen voor nieuwe werkvormen en samenwerking met IT levert innovaties op

Interesse in het hele rapport? Klik op deze link naar ABN AMRO.

Deel dit artikel

Ook interessant: