18 februari 2016

Schoonmaakbedrijf Blinck: kennis is kwaliteit

Een van de doelstellingen 2015 van schoonmaakbedrijf Blinck was het verhogen van het percentage opgeleide schoonmaakmedewerkers. Na een inventarisatie, waarbij we gekeken hebben welke medewerkers al een basisopleiding schoonmaak hebben gevolgd en welke medewerkers hiervoor in aanmerking komen, zijn in het 3e kwartaal van 2015 de eerste uitblinkers met hun opleiding gestart.

“Op twee locaties, bij onze klanten DNV in Arnhem en Global Collect in Hoofddorp, heeft Carling Opleidingen uit Tiel (onze vaste partner in opleidingen en adviezen) de opleiding Basisvakopleiding Schoonmaak verzorgd voor een deel van onze medewerkers”, vertelt Anton Vinck, directeur van schoonmaakbedrijf Blinck.

De Basisvakopleiding Schoonmaak bestaat uit het bijbrengen van de kennis en vaardigheden van de schoonmaak waarover iedere schoonmaakmedewerker moet beschikken. Deze vaardigheden worden door de RAS vastgesteld en getoetst. De basisvakopleiding is voor alle nieuwe schoonmakers verplicht. De medewerkers van schoonmaakbedrijf Blinck heeft Carling in vier dagdelen van 3,5 uur opgeleid.

Vinck vervolgt: “Wij hebben als doelstelling om nieuwe medewerkers binnen negen maanden na hun eerste werkdag voor deelname aan de opleiding op te geven. Daarnaast is het streven om steeds minimaal 90% van al onze medewerkers opgeleid te hebben met minimaal de Basisopleiding Schoonmaak.”

“Wij zijn trots dat onze medewerkers super hard gewerkt hebben en recent allemaal geslaagd zijn. Met het slagen van de laatste twee groepen (zie foto, red.) beschikken we over 90% opgeleid personeel. Iedereen bedankt voor jullie inzet en…gefeliciteerd!”

Deel dit artikel

Ook interessant: