Resultaten Werkdrukmeter Schoonmaak: fysieke belasting blijkt knelpunt

Op verschillende plekken ervaren schoonmakers werkdruk. Om goed zicht te krijgen op de werkdruk, de oorzaken, de belastende factoren en de gevolgen wordt door veel werkgevers de Werkdrukmeter Schoonmaak ingezet. RAS publiceerde de gemiddelde resultaten over 2017.

Het inzetten van de werkdrukmeter is vaak een eerste aanzet om de werkdruk te verbeteren. Het gesprek met de medewerkers is natuurlijk een volgende stap, maar soms er is behoefte om de resultaten uit de meting te vergelijken met een gemiddelde in de schoonmaak. Via deze link kunt u daarom een tabel inzien met de gemiddelde resultaten over 2017.

Bron: RAS-nieuwsbrief 3 oktober 2018