Rechtspraak: onterechte fiscale eenheid omzetbelasting met schoonmaak-BV mag

Een BV die facilitaire diensten aan een ziekenhuis verleent en waarvan de aandelen voor 51% worden gehouden door datzelfde ziekenhuis en voor 49% door een extern schoonmaakbedrijf. En van die BV was de enige bestuurder de manager facilitair bedrijf van het ziekenhuis. Mag dat? De Rechtbank Zeeland-West Brabant deed uitspraak over deze fiscale eenheid. Hoewel naar de mening van de rechtbank van meet af aan niet aan de voorwaarden is voldaan, kunnen partijen vertrouwen ontlenen aan de afgegeven beschikking.

Deloitteaccountancy, consulting, financiële advisering, risk advisering, belastingadvies en gerelateerde dienstverlening – zette deze case en de feiten op een rij. Lees hun bijdrage via deze link.