RAS stemt in met wijziging in basisopleiding glas en gevel

Het RAS bestuur heeft ingestemd met de voorgestelde wijziging in de basisopleiding voor glas en gevel. Na signalen van glazenwassers en gevelbehandelaars is er besloten om de basisopleiding Glas en Gevel te splitsen in een basisopleiding Gevel en basisopleiding Glas.

De werkgroep kreeg veel signalen van zowel glazenwassers als gevelbehandelaars dat het specialistische training voor glas en gevel niet te combineren is in een basisopleiding voor beiden.

Vreemde ervaringen
De gevelbehandelaars gaven aan zich helemaal niet in deze basisopleiding te herkennen. De enige handeling die gecombineerde opleiding met gevelbehandeling deelde was het opvangen van het afvalwater. De glazenwassers herkennen het opvangen van het afvalwater niet. Verder wordt het als heel vreemd ervaren dat in deze opleiding twee werkmethoden in uitzonderingssituaties zitten. Het gaat dan om de staande ladder en de wassteel.

Ingang nieuwe regeling
De werkgroep heeft een alternatief dat breed gedeeld wordt, eind oktober 2017 voorgelegd aan het Ras bestuur. Hier is door het Ras bestuur mee ingestemd. De ingangsdatum voor gevel is 1-1-2018 en voor glas 1-1-2019. Het is niet mogelijk om de wijziging voor glas per 1-1-2018 in te laten gaan, omdat de huidige basisopleiding G&G vrijgegeven is aan de markt en er niet op elke locatie een goi voorhanden is. Daarom is de ingangsdatum bepaald op 1-1-2019. Wél zal per 1-1-2018 het opvangen van afvalwater al uit de basisopleiding voor glas gehaald worden.

De veranderingen
De nieuwe basisopleiding Gevel bestaat per 1januari 2018 uit de elementen van de huidige aanvullende modules gevel. Het opvangen van afvalwater wordt hieraan toegevoegd. Het gaat dan om:

– hogedrukreiniging tot 250 bar
– reinigen en impregneren van stenen gevels
– coaten en conserveren van metalen geveldelen
– opvangen van afvalwater

De nieuwe basisopleiding Glas bestaat per 1-1-2019 uit alle huidige elementen met uitzondering van het opvangen van het afvalwater.
Dus: wastechniek; ladder; wassteel; ergonomie.

Extra toegevoegd wordt het werken met de gevelonderhoudsinstallatie (goi).

Wilt u meer weten over de cursusdata? Neem dan contact op met SVS.