19 oktober 2015

Rabobank: volume schoonmaak in 2016 stabiel

Rabobank verwacht dat voor 2016 het volume in de schoonmaakbranche stabiel blijft. Op basis van de CBS-cijfers voorziet men in een daling van -1% tot groei 1%. Ondanks de aantrekkende economie zal de druk op de hoeveelheid schoon te maken m2 aanhouden, dit als gevolg van de trend van Het Nieuwe Werken. Daarnaast heeft de inbesteding van schoonmaak door de rijksoverheid een negatief effect op het volume. De branche kent lage toetredingsdrempels, waardoor de concurrentie en prijsdruk hoog zijn. De marges zijn laag. Bedrijven proberen door fusies, overnames en samenwerkingsverbanden de kosten te reduceren en de marges te verbeteren. Gezien de prijsdruk en de hoge mate van concurrentie, is het sentiment voor de branche neutraal. 

Onderscheidend vermogen
De prognose voor de middellange termijn is neutraal. Klanten zien schoonmaak als een commodity. Schoonmaakbedrijven moeten zorgen voor onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld door te kiezen voor verbreding of specialisatie, zoals reiniging bij calamiteiten of in de gezondheidszorg. Men moet kritisch blijven kijken naar de kosten en manieren zoeken om de efficiëntie te verhogen, bijvoorbeeld door te innoveren en meer gebruik te maken van technologische mogelijkheden. De interne werkprocessen kunnen verder worden verbeterd, bijvoorbeeld door digitaal bestellingen voor nieuwe schoonmaakmiddelen door te geven. Ook is het mogelijk de klant bijvoorbeeld realtime inzicht te geven in schoongemaakte ruimten en de gewerkte uren.

Trends
Verbreding van de dienstverlening: Rabobank ziet deze trend vooral bij de grotere schoonmaakorganisaties. Zij verzorgen naast schoonmaak bijvoorbeeld ook klein onderhoud (zoals het verwisselen van lampen en sloten), catering, portier- en tuinwerkzaamheden. Zij leveren een totaalpakket. Daarnaast zien we een verbreding richting schoonmaken in de zorgsector.

De toenemende concurrentie door groeiend aantal schoonmaakbedrijven zorgt voor extra druk op de prijs en de noodzaak om onderscheidend te zijn. De markt krijgt steeds meer te maken met partijen tussen de opdrachtgever en schoonmaakbedrijf. Deze partijen zijn bemiddelaar/ makelaar en zorgen voor nog meer druk op de prijs.

Verschuiving van inspanningscontracten naar output- en prestatiecontracten, waarbij de prijs centraal staat maar de prestatie. Bij aanbestedingen is er een vast budget en de onderneming die voor dat budget de meeste kwaliteit en toegevoegde waarde kan leveren, wint de aanbesteding.

Bij het meten van de schoonmaak wordt steeds meer gekeken naar kwaliteit en beleving. Daarbij neemt ook de populariteit van de dagschoonmaak toe. Voordeel daarvan is dat de schoonmaker zichtbaarder wordt, een rol kan innemen als gastvrouw/man en meer betrokken raakt bij de organisatie waar hij/zij schoonmaakt.

Kansen en bedreigingen
Rabobank ziet drie kansen en bedreigingen, namelijk: (1) Concurrentie van branchevreemde toetreders, zoals beveiligingsbedrijven, schilderbedrijven en cateraars. (2) Beter inspelen op specifieke wensen van de klant, hem nog beter ontzorgen. (3) Ondernemers in het mkb hebben moeite te voldoen aan de eisen uit het aanbestedingstraject. Combinatievorming, door gezamenlijk met andere zelfstandigen in te schrijven, biedt nieuwe kansen.

En verder
Rabobank verwacht een verdere daling van het volume en een toenemend belang van aanbestedingen en van het aantal langere termijncontracten.

Voor het hele artikel en cijfers klikt u op deze link naar Rabobankcijfersentrends.nl

Deel dit artikel

Ook interessant: