24 juni 2015

OSB: verhoging btw-tarief dramatisch voor woon- en zorgomgevingen

Het kabinet heeft voorstellen gedaan voor de herziening van het belastingstelsel in Nederland. Een van de onderdelen daarvan is het afschaffen van het lage btw-tarief van 6% (behalve voor primaire levensbehoeften). Ook de schoonmaak bij mensen thuis en in zorg- en wooninstellingen wordt erdoor geraakt. 

Voor kwetsbare groepen als zieken en ouderen is schoonmaak en hygiëne van groot belang. Schoonmaak zorgt ervoor dat mensen prettig en veilig kunnen wonen en leven. Het is van maatschappelijk belang dat schoonmaak voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft, waardoor mensen in een schone en daarmee prettige en veilige omgeving kunnen leven en wonen.

Voor de zorgsector komt de verhoging van het btw-tarief bovenop de bezuinigingen, die de afgelopen maanden al veel in het nieuws waren. Mensen die verzorging bekostigd krijgen uit een PGB of de WMO, gaan meer betalen voor de schoonmaak. Mensen die echt zorg nodig hebben, worden er dus extra door geraakt. Uitgaven aan zorg en schoonmaken is voor veel mensen een essentiële investering om prettig en veilig te kunnen wonen. Voor een deel van de mensen is de schoonmaak aan huis essentieel om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De kans is groot dat dit straks onbetaalbaar wordt.

Meer informatie: OSB

Deel dit artikel

Ook interessant: