1 april 2015

OSB overhandigt pensioenenonderzoek aan Tweede Kamer

Op 31 maart heeft Brigitte van der Burg, voorzitter van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de resultaten van het onderzoek naar de toekomst van pensioenen in ontvangst genomen. Deze toekomstverkenning is gedaan door de werkgeversorganisaties OSB (schoonmaak), KHN (horeca), RND (detailhandel), ABU en NBBU (beiden uitzendbranche). OSB werd vertegenwoordigd door Rob Bongenaar (directeur) en Jan Kerstens (hoofd Arbeidsvoorwaarden).

Onder leiding van de Argumentenfabriek hebben de werkgeversorganisaties alternatieven voor vermogensopbouw voor werknemers op een rij gezet. Een adequaat pensioen opbouwen tegen beheersbare uitvoeringskosten wordt voor deze sectoren een steeds lastiger opgave. Dit was de reden om voor- en nadelen van verschillende vormen van kapitaalopbouw te inventariseren. De resultaten van het onderzoek zijn gerangschikt op Argumentenkaarten. De publicatie van deze kaarten is aangeboden aan Tweede Kamerleden met pensioenen in hun portefeuille.

Rob Bongenaar, directeur OSB: “Het is van groot belang om over de toekomst en financiering van pensioenen na te denken. Neem de schoonmaakbranche. Ongeveer 30% van de medewerkers verandert binnen één jaar van baan. In deze korte tijd bouwt een schoonmaker een relatief laag pensioen op, en zijn de uitvoeringskosten hoog. Het is goed om met elkaar oplossingen te zoeken naar hoe dit betaalbaar blijft in de toekomst.”

Gerelateerd artikel: OSB-onderzoek naar optimaal mogelijke pensioenopbouw

Deel dit artikel

Ook interessant: