28 september 2015

OSB en Asscher in gesprek over Rijksschoonmaakorganisatie

Op 31 augustus hebben Piet Adema, voorzitter van OSB, en OSB-bestuurslid John van Hoof van CSU – die veel te maken heeft met de realisatie van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) – minister Asscher bezocht. In een brief aan haar leden doet Adema verslag; hij kijkt tevreden op het gesprek terug.

“We hebben allereerst gesproken over de beeldvorming over onze sector vanuit het rijk. We hebben goed de gelegenheid gehad om met feiten te onderbouwen waarom bepaalde beelden over de sector gewoonweg niet kloppen. De minister bleek ontvankelijk voor onze argumenten. Afgesproken is dat we bij communicatie zullen proberen dit op een meer genuanceerde manier te doen.”

“Natuurlijk hebben we gesproken over de RSO. Het rijk kent onze bezwaren heel goed. Maar heeft de politieke keuze gemaakt om schoonmakers in dienst te nemen. In dit stadium lijkt afzien van de RSO geen optie meer. Omdat voor stoppen in de Tweede Kamer gewoonweg geen meerderheid is op dit moment. Wel hebben we afgesproken dat we gaan monitoren in hoeverre de RSO voor schoonmakers uitpakt. En of de RSO wel echt een betere oplossing is. Deze monitoring doen we gezamenlijk.”

Tot slot hebben we afgesproken dat we met het ministerie een samenwerkingsagenda gaan opstellen waarin zaken aan de orde komen waarbij het ministerie zou kunnen steunen om sociale en maatschappelijke doelen via onze branche dichterbij te brengen. Een werkgroep, samengesteld door ministerie en branche zal deze agenda verder uitwerken. We ontvangen graag suggesties van jullie.”

Ter afsluiting van zijn brief schrijft Adema: “We blijven met elkaar in contact, zo is afgesproken. Inmiddels heb ik op Prinsjesdag alweer een kort contact met Asscher gehad.”

 

 

Deel dit artikel

Ook interessant: