16 februari 2016

Oproep Werner & Mertz voor oplossing plasticsoep-probleem

Werner & Mertz, producent van schoonmaak- en verzorgingsproducten met hoofdzetel in het Duitse Mainz, roept de Duitse economische en milieubeleidsmakers opnieuw op om stimulansen te geven om te komen tot een werkelijke kunststofrecyclage van de inhoud van de blauwe PMD-zak. De technische haalbaarheid om een hoogkwalitatief plastic recyclaat te bekomen, werd al bewezen via veelvuldige awards, zoals de Federale Ecodesign Award in Duitsland. Nu moeten de laatste economische hordes nog genomen worden.

Reinhard Schneider, CEO van Werner & Mertz, gebruikt de studie van de Ellen MacArthur Foundation over de oceaanplastic, die gepubliceerd werd tijdens het Wereld Economisch Forum, als aanleiding om ruchtbaarheid te geven aan de probleemoplossende benadering van zijn Recyclaat Initiatief. Het Initiatief is een samenwerkingsverband tussen partners uit het bedrijfsleven, de voedingskleinhandel en technologische bedrijven en de non-profit natuurbehoudsorganisatie NABU in Duitsland.

Initiatief in 2012
We zoeken naar een recyclageoplossing waarbij ruwe olie volledig uit het productieproces van plastic verpakking wordt geweerd,” licht Schneider toe, die het Initiatief in 2012 startte. “In plaats daarvan produceren we herbruikbare materialen van een voordien onaangesproken bron om een verpakking te bekomen van zo een grote kwaliteit dat deze zelfs gebruikt kan worden als verpakking in de voedingsindustrie.”

Ongeveer 80% van het plastic dat nu in de oceanen ronddobbert, komt van onbeveiligde stortplaatsen wereldwijd. Sterke wind en hevige regenval doen het plastic in de zee belanden.

Nieuw technologie
In Duitsland en de andere Europese landen wordt plastic verpakking over het algemeen verbrand. Dit proces genereert 3 gram CO2 voor elke gram PET die wordt verbrand. Bovendien gaat er zo materiaal verloren dat opnieuw en opnieuw kan gerecycleerd worden. Een nieuwe sorteertechnologie faciliteert de extractie van ultra pure PET uit zwaar vervuilde afvalinzamelingen. Het resultaat is een transparant recyclaat dat zelfs aan de striktste vereisten (de food grade) van de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) voldoet en die in een gesloten cirkel blijft (en dus geen extra afval genereert).

Ontwikkelingen
De grootte van de vraag naar recyclaten zal bepalend zijn of dit type van recyclage aan economisch aantrekkelijke voorwaarden kan worden aangeboden. De FROSCH huishoudproducten van Werner & Mertz zitten alvast in dit soort kwalitatieve verpakkingen. Enkele bekende co-packers (of contract packers) erkenden al de mogelijkheid om met deze verpakking pionier te worden op het vlak van afvalvoorkoming. Helaas zetten de huidige historisch lage olieprijzen veel producenten van plastic verpakkingen ertoe aan de lineaire wegwerppraktijk te handhaven in plaats van circulaire cycli, die volgens het Cradle to Cradle principe verlopen, over te nemen.

In deze fase zijn financiële impulsen voor het gebruik van recyclaten – zoals voorgesteld in het ontwerp voor de nieuwe recyclage wetgeving – nodig om een verstandige, grensverleggende technologie in de praktijk om te zetten. Impulsen die de economische attractiviteit van PET-recyclage verhogen, kunnen op middellange termijn doen wat er lang geleden gebeurde met aluminium. Vandaag is er immers bijna geen enkele stortplaats die nog te kampen heeft met een aluminium probleem, omdat het gerucht zich verspreidde dat het recycleren van bijvoorbeeld aluminium blikjes rendeert en mensen zochten naar dit herbruikbare materiaal.

Het wereldwijde probleem van de dramatische vervuiling van onze oceanen met plastic kan aangepakt worden binnen een redelijke tijdsspanne enkel en alleen als iedereen het economisch belang beseft om te doen wat ecologisch juist is te doen.

Onderschrift bij het beeld: het hergebruik van plastic als oplossing voor de plastic soep problematiek: partners DSD en FROSCH informeren retailconsumenten over het Recyclaat Initiatief.

Over Werner & Mertz Professional
Werner & Mertz Professional is een pionier op het vlak van integraal duurzame, kwalitatieve reinigings- en schoonmaakproducten voor de professionele institutionele en industriële sector. tana PROFESSIONAL en green care PROFESSIONAL zijn de twee voornaamste merken in Europa. Het beschermen van hulpbronnen, duurzaamheid en het behoud van de biodiversiteit zijn altijd de hoofdbetrachting geweest van de Werner & Mertz Group, die EMAS-gecertificeerd is en de LEED Platinum ontving voor haar hoofdkantoor in Mainz.

De Werner & Mertz Group is al meer dan 140 jaar nauw verbonden met de plaats Mainz. De groep bestaat al meer dan 140 jaar en opereert volgens de principes van een milieuvriendelijke en duurzame zakelijke aanpak. Ze ziet duurzaamheid niet als een tijdelijke trend, maar als een traditie binnen de onderneming die op dagelijkse basis toegepast wordt.

Deel dit artikel

Ook interessant: