14 juli 2015

Onderzoek onder groothandels: marges moeten beschermd worden

Bedrijfsinformatiespecialist Graydon presenteert de resultaten van het Brancheonderzoek 2015: Stand van zaken in de groothandel. De belangrijkste uitkomst is dat Nederlandse groothandels de toekomst positief tegemoet zien. Tegelijkertijd dringt echter ook het besef door dat de marges beschermd moeten worden en dat een efficiëntieslag via geautomatiseerde processen cruciaal is om een concurrentievoordeel te behouden.

In het Graydon-onderzoek beoordeelde slechts 2% van de respondenten de huidige kansen voor de groothandelssector als ‘slecht’. Daarentegen geeft 87% de beoordeling ‘redelijk’ tot ‘goed’ en 11% zegt zelfs ‘uitstekende’ kansen te zien. De sector is dus optimistisch, al is er altijd mogelijkheid tot verbetering.

Aandachtspunten
De belangrijkste aandachtspunten voor de groothandels liggen voornamelijk op het vlak van credit management. Maar liefst 55% van hen heeft in 2014 het creditmanagementbeleid bijvoorbeeld aangescherpt om de marges en inkomsten te beschermen. Ruim een kwart van de groothandels heeft ook een sneller herinner- en aanmaantraject ingevoerd en bijna een kwart controleert nieuwe klanten vooraf strenger op kredietrisico. Andere maatregelen die de sector neemt zijn een betere kredietrisicocontrole van bestaande klanten (19%) en het vaststellen van maximale kredietlimieten (12%).

Trend
Uit het brancheonderzoek van Graydon blijkt verder, dat bij de groothandels het besef is doorgedrongen dat een efficiëntieslag nodig is om een concurrentievoordeel te behouden of verder uit te bouwen. Een groot deel van de respondenten geeft ook aan groei in winst, omzet en nieuwe klanten te willen realiseren. Het verbeteren van het serviceniveau en de kwaliteit zijn hierbij volgens hen van cruciaal belang, evenals het beter inspelen op de klantbehoeften.

Peter Schoenmaker, Head of New Business bij Graydon: “Ons onderzoek toont aan dat de groothandels ervan overtuigd zijn dat ze beter aan de klantwens kunnen voldoen en meer toegevoegde waarde kunnen leveren als zij kiezen voor geautomatiseerde oplossingen – ook voor hun creditmanagementbeleid. Een kwart van de respondenten geeft voorts aan de efficiëntie van het financiële administratieproces te moeten verbeteren. Automatisering maakt het daarnaast mogelijk data te koppelen en tot correcte inzichten te komen. Hierdoor wordt niet enkel de foutmarge verkleind en de efficiëntie verhoogd, groothandels kunnen er ook slimmer door werken. Ze kennen dan immers de risico’s en kansen van iedere klant en kunnen daardoor beter inschatten of er ruimte is voor krediet of dat voorwaarden bijvoorbeeld moeten worden aangepast. Zeker in een ketenstructuur, zoals bij groothandels, is dit belangrijk. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat bedrijven die dit proces goed op orde hebben, een marge van gemiddeld 15% meer realiseren.”

Over Graydon
Graydon biedt informatieoplossingen voor credit management, risk & compliance en marketinginformatie. Met deze diensten helpt Graydon bedrijven toegang te verkrijgen tot kapitaal, kennis op te bouwen ter versteviging van hun concurrentiepositie en te voldoen aan de groeiende vraag naar transparantie. Graydon bouwt op een netwerk van 130 internationale databases in 100 landen met hierin informatie over meer dan 90 miljoen bedrijven. Al meer dan 125 jaar verwerken Graydon’s informatiespecialisten de up-to-date financiële, commerciële en transactiegerelateerde bedrijfsinformatie tot innovatie en betrouwbare informatieoplossingen.

Deel dit artikel

Ook interessant: