20 mei 2015

Onderzoek: 95% van Nederlandse werkplekken is vervuild

Het is erg slecht gesteld met de hygiëne van toetsenborden, muizen, telefoons en beeldschermen op de werkplek. Maar liefst 95% is vervuild, blijkt uit een representatieve steekproef op werkplekken in Nederland. Van die 95% is 56% bovendien zeer ernstig vervuild waardoor er sprake is van onhygiënische werkomstandigheden.

Er is gelukkig ook goed nieuws, want steeds meer organisaties zijn zich bewust van het belang van een hygiënisch schone werkplek en nemen maatregelen. Om organisaties bewust te maken van het belang van een goede hygiëne op de werkplek, is TH&P enige tijd geleden gestart met de actie Nederland gaat gezonder werken (www.nederlandgaatgezonderwerken.nl). Inmiddels zijn er in het kader van die actie op duizend werkplekken gratis hygiënechecks uitgevoerd, met vaak schokkende uitslagen als resultaat.

Hygiënecheck
“Ja, maar ik schud mijn toetsenbord soms leeg, dat is toch voldoende?” “Ik haal er af en toe een doekje over, mijn toetsenbord is niet vuil.” Deze en vele andere argumenten horen we vaak van facility-, ict- of arbomanagers. Optisch kan een toetsenbord inderdaad schoon lijken, maar metingen die TH&P voor het reinigen van de werkplek doen, wijzen uit dat toetsenbord, muis en telefoon een broedplaats zijn voor virussen en bacteriën. Het vervangen van materiaal, zoals vaak wordt voorgesteld door ICT, lost het probleem niet op. Door het intensieve gebruik van de computerapparatuur stapelt het vuil zich in korte tijd weer op en krijgen bacteriën weer alle kans.

Over TH&P
TH&P, specialist in het hygiënisch reinigen van computerapparatuur op de werkplek, wil Nederland gezonder laten werken. Wie op het werk lekker in z’n vel zit, presteert beter. Een frisse werkplek en schone hardware zijn daarom belangrijk. Via de website www.nederlandgaatgezonderwerken.nl kan kosteloos een Nationale Hardware Hygiëne Check worden aangevraagd. Tijdens de check wordt de werkplekhygiëne in uw organisatie bekeken en wordt een reiniging van de werkplek uitgevoerd. Periodiek reinigen zorgt ervoor dat uw werkplek schoon en hygiënisch wordt. Na behandeling met onze zelfreinigende coating voldoet uw apparatuur zelfs geruime tijd aan de norm voor een hygiënische werkplek.

Deel dit artikel

Ook interessant: