9 november 2015

Nyenrode kiest wederom voor Succes Schoonmaak

Dit voorjaar organiseerde Nyenrode Business Universiteit een aanbesteding schoonmaak. Hierbij werden zij ondersteund door MasterKey, facilitaire adviesbureau uit Apeldoorn. Deze aanbesteding heeft geleid tot een continuering van de samenwerking met Succes Schoonmaak uit Volendam.

Het belangrijkste aspect in de aanbestedingsprocedure was op welke wijze hospitality geïmplementeerd kon worden in de dagelijkse uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast was de overgang van inspanningsgericht naar resultaatgericht schoonmaken een belangrijk onderdeel van de aanbesteding.

Succes heeft het beste antwoord gevonden op de casus van Nyenrode. In het interview, dat ook deel uitmaakte van de gunningscriteria, met de beoogde contactpersoon voor Nyenrode, is getoetst of de uitwerking van de casus door de beoogde contactpersoon wordt gedragen en of de contactpersoon over voldoende kennis en ervaring beschikt om invulling te geven aan deze opdracht. Ook hierin kwam Succes als beste naar voren.

De samenwerking tussen Nyenrode en Succes Schoonmaak is in januari 2013 gestart en wordt tot maximaal 2020 verlengd.

Over Nyenrode Business Universiteit
Nyenrode Business Universiteit is de enige particuliere universiteit in Nederland. Het instituut werd in 1946 voor en door het bedrijfsleven opgericht. Nyenrode bereidt mensen met talent en ambitie voor op een carrière in een management-, ondernemers- of accountantsfunctie binnen een internationale omgeving en hecht grote waarde aan sociaal bewustzijn en duurzaam leiderschap, met als motto: Leadership, Entrepreneurship, Stewardship.

Over Succes Schoonmaak
Succes uit Volendam is het grootste regionale schoonmaakbedrijf in het Randstedelijk gebied. Het familiebedrijf bestaat al ruim 53 jaar en is toonaangevend in het ontzorgen en het creëren van een hygiënische werk- en leefomgeving. Betrouwbaarheid, dienstverlenend en flexibel zijn de kernwaarden, die in ons DNA verankerd zijn. Met Facility App als innovatief digitaal managementinformatiesysteem zijn we in staat om alle relevantie informatie op ons vakgebied voor onze klanten realtime en online 24/7 beschikbaar te stellen. Heeft u ook behoefte aan Succes?

Op de foto v.l.n.r. (voor): Joost Mors (director Hospitality & Facilities Services Nyenrode) en Gerard Veerman (financieel directeur Succes) en achter: Abbas Kiran (rayonmanager Succes), Kathelijn Simonis (manager Business Support Nyenrode), Caroline Tieland (manager Services Nyenrode), Angelique van Gellekom (implementatiemanager Succes), Richard Leendertsen (manager business support Succes).

 

 

Deel dit artikel

Ook interessant: