NVZ roept op tot deelname onderzoek dienstverlening en communicatie

Hans Razenberg, directeur NVZ, doet namens de branchevereniging een oproep aan externe betrokkenen om mee te werken aan een onderzoek tot verbetering van haar dienstverlening en externe communicatie. De NVZ beschikt over veel kennis op het gebied van hygiëne en duurzaamheid. Hoe kan zij deze kennis nog beter uitdragen en ter beschikking stellen? Met de resultaten van het onderzoek verwacht zij constructief haar koers voor de komende jaren te kunnen bepalen.

De NVZ is de branchevereniging voor importeurs en fabrikanten van producten die te maken hebben met het in stand houden en bewaken van een schone, hygiënische en duurzame woon-, werk- en leefomgeving. Hans Razenberg: “Met trots kan ik zeggen dat we als NVZ bij veel partijen bekend zijn en een goede reputatie genieten, met name op het gebied van de kennis over wet- en regelgeving.”

Kennisdeling
“Daarnaast hebben we als NVZ – het geheel van onze leden en het bureau – veel kennis in huis op het gebied van hygiëne en duurzaamheid. Kennis die we graag willen delen met externen, bijvoorbeeld bij het vaststellen van hygiëneprotocollen of bij het beantwoorden van vraagstukken over duurzaamheid. In het kader van ons 70-jarig jubileum is daarom besloten om te onderzoeken wat de NVZ voor externe betrokken kan betekenen: hoe kunnen we de kennis van onze vereniging beter uitdragen en ter beschikking stellen? Met de resultaten van het onderzoek willen we onze dienstverlening optimaliseren en de koers van de NVZ en haar leden bepalen. Wij danken bij voorbaat degenen die aan het onderzoek willen meewerken.”

Wilt u meewerken aan dit onderzoek? Vul dan de vragenlijst in: https://lnkd.in/g7KrXgg