Nederlandse bedrijven willen verduurzamen, kennis en tijd schieten tekort

MVO Nederland verwijst op haar site naar een onderzoek dat GFK in opdracht van ABN AMRO Commercial Banking heeft verricht onder 349 Nederlandse bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven wil verduurzamen, maar dat kennis en tijd tekort schieten. ABN AMRO ondersteunt de overgang naar een duurzamere economie en wil daarom meer inzicht in hoe het Nederlandse bedrijfsleven werk maakt van duurzaamheid.

Het onderzoek van GFK laat de volgende uitkomsten zien:

  1. helft Nederlandse bedrijven neemt proactief duurzaamheidsmaatregelen;
  2. inkoopbeleid, langetermijninvesteringen en efficiënt omgaan met energie belangrijkste thema’s;
  3. 54 procent ondernemers wil investeren in duurzaamheid, maar komt kennis en tijd te kort.

Bij net meer dan de helft van Nederlandse ondernemingen (51 procent) staat duurzaamheid nadrukkelijk op de agenda. Bijna drie op de tien bedrijven (28 procent) geeft aan maatregelen te nemen als dat echt wordt verlangd en een vijfde (20 procent) geeft aan niet of nauwelijks aan duurzaamheid te doen. In de bedrijfsvoering wordt vooral gekeken naar duurzaamheid bij het inkoopbeleid (59 procent), het efficiënt omgaan met energie in het bedrijfsgebouw (59 procent), en bij lange-termijninvesteringen (55 procent). Andere aandachtsgebieden waar duurzaamheid hoog scoort, zijn het efficiënt omgaan met grondstoffen (48 procent) en iets terug te willen doen voor anderen (42 procent).

Klik hier voor het volledige artikel.