25 maart 2015

Minister Asscher richt Integratiefonds tegen racisme op tijdens ADG congres

Een groep Nederlandse bedrijven gaat op initiatief van Asito wetenschappelijk onderzoek financieren naar manieren om discriminatie van niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt en ook daarbuiten tegen te gaan. Het Nationaal Integratiefonds wordt donderdag 26 maart officieel opgericht in aanwezigheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het congres Wat komt erop ons af. Dit gebeurt tijdens het zesde jaarcongres van ADG dienstengroep, waar Asito deel van uitmaakt. Met het fonds moet dit jaar 1 miljoen vrijkomen voor onderzoek naar de beste voorbeelden van integratie op de werkvloer.

Het fonds zal zich met name focussen op onderzoek naar laaggeschoold werk. Racisme op de werkvloer zou in dit soort banen veel minder voorkomen. Volgens de oprichters van het fonds is er hiermee sprake van een behoorlijke tegenstelling in vergelijking met de dagelijkse situatie op straat, waarbij niet-westerse allochtonen zich door toenemende discriminatie steeds minder thuis voelen in Nederland.

Het Nationaal Integratiefonds komt voort uit het Nationaal Integratiediner, eveneens een initiatief van Asito. Tijdens het Nationaal Integratiediner koken mensen met verschillende culturele achtergronden voor elkaar. Zij leren elkaar beter kennen waardoor meer begrip en respect ontstaat.

Minderhedenorganisaties
Ron Steenkuijl, initiatiefnemer van het Nationaal Integratiefonds en directielid bij ADG dienstengroep: “De werkvloer is de enige plek waar bevolkingsgroepen, ongeacht geloof of afkomst, verplicht bij elkaar komen. Vanuit een functionele rol ontstaat al snel daadwerkelijke interesse voor elkaar. Dit mondt uit in een beter begrip en meer respect.” Het onderzoek dat het nieuwe fonds mogelijk maakt, moet de omgangsmechanismen op de werkvloer zien te vertalen naar lessen voor de samenleving als geheel. Het deelnemende bedrijfsleven wil zo een actieve bijdrage leveren aan het integratiedebat dat tot dusverre geen werkbare oplossingen voortbrengt. Steenkuijl: “Al die voorbeelden van de werkvloer hebben tot dusverre geen wetenschappelijke grondslag en dus gebeurt er niets mee. Er is op dit gebied sowieso verrassend weinig onderzoek. Met het fonds willen we hier verandering inbrengen.” Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en het Landelijk Overleg Minderheden hebben met grote instemming gereageerd op de oprichting van het fonds.

Jan Hommen, Paul Schnabel
ADG dienstengroep stelt het startkapitaal voor het nieuwe fonds beschikbaar: € 50.000,-. De komende tijd gaat het fonds actief bedrijven en organisaties vragen om donaties en ook om mee te doen zodat er een representatieve onderzoekspopulatie ontstaat. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door wetenschappers van Universiteit Leiden, onder leiding van prof. dr. Naomi Ellemers, hoogleraar sociale en organisatiepsychologie. Zij zal het onderzoek toelichten tijdens het ADG-congres op donderdag 26 maart in ’t Spant in Bussum. Andere sprekers zijn minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CEO Jan Hommen van KPMG en oud-directeur Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Thema van het congres is ‘Reset’. Centraal staat de vraag hoe Nederland het beste moet inspelen op de razendsnelle veranderingen waaraan we met onze economie en cultuur momenteel blootstaan.

Congres bijwonen
U bent van harte uitgenodigd om het ADG-congres bij te wonen. Na afloop van zijn speech is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan minister Asscher. Ook wetenschapper Naomi Ellemers en Ron Steenkuijl (ADG) zijn beschikbaar voor persvragen.

Over ADG
ADG dienstengroep is een familiebedrijf en eigenaar van bedrijven in de sectoren zorg en welzijn, personeelsdiensten en facility management. Tot ADG dienstengroep behoren Asito, Timing, Persoonality, Gul, AAFM Facility Management, iemand, TSN Thuiszorg en Zorgwerk. ADG dienstengroep biedt werk aan bijna 55.000 mensen.

Deel dit artikel

Ook interessant: