28 mei 2015

Meer omzet en winst voor Facilicom in 2014

Facilitaire dienstverlener Facilicom Services Group uit Schiedam zag in 2014 de geconsolideerde concernomzet en de nettowinst licht stijgen. De geconsolideerde omzet bedroeg in 2014 € 1.030 miljoen, tegen € 1.018 miljoen in 2013. De nettowinst groeide van € 22,2 miljoen in 2013 naar € 23,4 miljoen in 2014. Dit meldt het familiebedrijf op zijn zojuist gelanceerde nieuwe website: http://jaarverslag2014.facilicom.nl. 

Het aantal vierkante meters in gebruik zijnde kantoorgebouwen in Nederland blijft sterk afnemen. Organisaties hebben steeds minder kantoorpersoneel in dienst, huisvesten de medewerkers steeds vaker flexibel op minder werkplekken en verruimen de mogelijkheden om thuis of op locatie te werken. Minder vierkante meters leiden automatisch tot minder vraag naar facilitaire diensten en daarmee tot doorgaande krimp en prijsconcurrentie.

Integraal uitbesteden de trend
Wel zet de trend door dat opdrachtgevers steeds meer aandacht besteden aan andere onderscheidende elementen, zoals kwaliteit, imago en verantwoordelijk marktgedrag, maar dat is nog steeds een minderheid van de markt. “We zien daarnaast wel dat binnen de krimpende markt de vraag naar integrale dienstverlening toeneemt”, vertelt Hans Gennissen, president directeur Facilicom Services Group. “Opdrachtgegevens willen in één contract volledig ontzorgd worden. Facilicom kan daar als een van de weinige facilitaire dienstverleners in Nederland in voorzien doordat het alle hard- en soft services in huis heeft.”

Groeiperspectief in zorg en welzijn
Met de overgang van veel zorgdiensten van rijksoverheid naar gemeenten is de zorgmarkt sterk in beweging. Gemeenten worstelen met de organisatie van de nieuwe toebedeelde taken. Voor nieuw toetredende partijen op deze markt, zoals de Facilicom-zorgdivisie Incluzio, biedt dat veel mogelijkheden. De vraag naar zorg blijft door maatschappelijke ontwikkelingen immers groeien, terwijl de budgetten onder druk blijven staan. Voor creatieve en innovatieve aanbieders schept dat kansen om met een moderne, bedrijfsmatige benadering de kwaliteit van de zorg in stand te houden tegen lagere kosten. “Samen met sterke partners in de zorg en het sociale domein zijn we nu al actief in de vier grote gemeenten van ons land.”

Toenemende klanttevredenheid
“Ook 2015 zal een uitdagend jaar worden. We verwachten voor facilitaire dienstverlening in Nederland geen verbetering in de marktomstandigheden. We streven er in 2015 wederom naar om de omzet op peil te houden. De focus ligt dan ook voornamelijk op klantgerichtheid, want klanten nemen minder meters in gebruik maar eisen wel een hogere kwaliteit van dienstverlening.

Door verdergaande integraliteit van onze dienstverlening te stimuleren en door de doorontwikkeling van onze reguliere bedrijfsprocessen kunnen wij hier goed aan voldoen en dat moet resulteren in een hogere retentiegraad’, besluit Hans Gennissen in een toelichting op de jaarcijfers.

Voor meer cijfers en achtergronden: http://www.jaarverslag2014.facilicom.nl/home

Deel dit artikel

Ook interessant: