14 december 2015

ISS Facility Services lanceert HSE app voor veilig werken

“Goede prestaties worden geleverd door gezonde mensen, die op basis van veilige werkprocessen en de juiste uitrusting werken. Beleidmakers en bedrijfsleiders moeten er altijd naar streven om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te garanderen,” vindt Mark Steinbusch, manager Quality, Health, Safety & Environment van ISS Facility Services.

“ISS heeft een heldere visie op het gebied van veiligheid en gezondheid (HSE). Wij willen geen enkel ernstig ongeval. We doen er alles aan om onze klanten en collega’s te voorzien van de laatste informatie over veiligheid. Afgelopen jaar heeft intensief onderzoek inzichtelijk gemaakt dat bij ISS een aanzienlijk deel van de potentiële risico’s afgedekt kan worden door heldere voorlichting, instructie en real time informatie.”

Direct inzicht
Steinbusch vervolgt: “Vandaar dat we een app hebben ontwikkeld die de medewerker op de werkvloer direct inzicht biedt bij vraagstukken over veiligheid. Onze kennis van diverse industrieën en services en de potentieel risicovolle activiteiten in dit speelveld zijn toegepast bij het ontwikkelen van dit krachtige instrument.”

Slim en nuttig
De app heeft slimme, maar vooral nuttige functies. Het geeft medewerkers belangrijke informatie bij noodsituaties. Het biedt de mogelijkheid tot een Laatste Minuut Risico Analyse, voorafgaande aan het werk. Dankzij de camerafunctie van een telefoon kunnen incidenten worden doorgegeven aan de servicedesk. Er zijn instructie filmpjes opgenomen in de app.

Medewerkers kunnen de symbolenherkenner gebruiken om te begrijpen wat een bord of etiket betekent. Er is informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen en veilige werkgewoonten. Via pushberichten ontvangt de app-gebruiker informatie over actuele thema’s. Zo kunnen eenvoudig veiligheidscampagnes worden uitgerold.

Gebaat bij goed imago
Steinbusch tot slot: “De gehele facilitaire industrie is gebaat bij een goed imago op het gebied van veiligheid. Dit soort kennis is daarom niet bestemd voor ISS alleen. Een veilige wereld is voor iedereen prettig.”

De ISS HSE-app is gratis beschikbaar in de App store (Ios) en via Google Play (Android). Zie ook: www.nl.issworld.com/verantwoordelijkheid/hse/hseapp

 

Deel dit artikel

Ook interessant: