8 februari 2016

ISS en Politie intensiveren samenwerking

Recent heeft ISS een gunning gekregen voor 5 percelen van het schoonmaakonderhoud van de Politie. Voor ISS betekende dit traject een retender, maar ook een mooie kans om onze opdracht verder uit te breiden.

ISS is in beide doelstellingen uitstekend geslaagd: de meeste omzet is behouden en nieuwe regio’s zijn er bijgekomen. De totale opdrachtwaarde is daarmee gestegen. Tevens is daar ook een grote opdracht voor de glasbewassing bij gekomen, waarmee de Politie de komende jaren een topaccount wordt voor ISS.

Ramazan Koksal, business unit manager van ISS Cleaning Services: “De afgelopen periode hebben we als een echt team gewerkt. We hebben de uitvraag goed geanalyseerd en de juiste oplossingen voor elke casus gegeven. Daarbij nam elke collega zijn of haar verantwoordelijkheid en zijn we dit traject met veel energie, structuur en daadkracht gestart. Deze factoren en het teamwork heeft er voor gezorgd dat we maximaal hebben gescoord en deze lijn kunnen gaan voortzetten.”

Deel dit artikel

Ook interessant: