1 mei 2015

Intrakoop: “Kwaliteit schoonmaak heeft gevolgen voor veilige patiëntenzorg”

De bezuinigingen in de zorg gaan ten koste van de technische kwaliteit van schoonmaak en dat heeft consequenties voor veilige patiëntenzorg. “Er is in de afgelopen jaren in de zorg erg veel bezuinigd op schoonmaak. Veilige patiëntenzorg raakt daardoor steeds meer op de achtergrond bij schoonmaakdienstverlening.” Dat stelt Sander Hummeling, segmentmanager facilitair van Intrakoop, naar aanleiding van het deze week gepubliceerde rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over de slechte hygiëne en infectiepreventie in verpleeghuizen. Uit het IGZ-rapport blijkt dat de hygiëne in veel verpleeghuizen, net als in 2012 en 2013, nog steeds onvoldoende is. “Schoonmaak is een belangrijke voorwaarde voor goede hygiëne, waardoor veilige patiëntenzorg mogelijk is. Daarom is de technische kwaliteit ervan heel erg belangrijk. Toch zien we dat de focus vaak eenzijdig ligt op beleving en gevoel van gastvrijheid.”

Door de bezuinigingen in de zorg zijn de budgetten voor schoonmaak de afgelopen jaren fors gekrompen. Onder druk van deze bezuinigingen en oplopende kosten is jaren geleden de trend ingezet om schoonmaakdiensten in de zorg uit te besteden. Met de nieuwe bezuinigingen wordt de druk op schoonmaak opnieuw opgevoerd. Intrakoop, de grootste inkoopcoöperatie in de zorg, constateert dat dit steeds vaker ten koste gaat van de eisen die worden gesteld aan hygiëne in de zorg. Hummeling: “Veel schoonmaakbedrijven en zorgorganisaties focussen zich te eenzijdig op gastvrijheid en beleving als onderscheidend vermogen. En juist daar wringt de schoen.

Schoonmaakdienstverlening moet primair gaan om het voldoen aan de hygiëne-eisen en goede en veilige patiëntenzorg. Het is zorgelijk dat zorgorganisaties onder verscherpt toezicht worden geplaatst door de IGZ, waarbij slechte hygiëne een belangrijke oorzaak is geweest. Natuurlijk is hygiëne niet alleen schoonmaak, maar het is toch wel een heel belangrijk onderdeel.” Naast schoonmaakbedrijven moeten ook zorgorganisaties zelf meer verantwoordelijkheid nemen als het om schoonmaken en hygiëne gaat. Hummeling: “Zorgorganisaties moeten zelf ook in de spiegel kijken. Door reorganisaties gaat er belangrijke kennis verloren die nodig is om de schoonmaak zelf goed uit voeren. Daarbij dienen organisaties goed te kijken naar borging van richtlijnen binnen kleinschalige woonvormen met zelfsturende teams, waarbij focus juist vaak ligt op zorg en daarmee minder op randvoorwaarden om goede en veilige patiëntenzorg te verlenen. En organisaties die de schoonmaak uitbesteden zijn zelf verantwoordelijk voor de schoonmaakdienstverlener die ze contracteren.”

Anders aanbesteden
Intrakoop pleit er voor dat bij het aanbesteden van schoonmaak in de zorg, de technische kwaliteit van schoonmaak weer bovenaan de agenda komt. “Wanneer wij leden een oplossing aandragen voor bijvoorbeeld schoonmaak en textiel staat de kwaliteit die nodig is om te voldoen aan de richtlijnen voor veilige en goede patiëntenzorg met stip bovenaan. Wij merken wel dat expertise die nodig is om dit te doen vaak ontbreekt bij schoonmaakdienstverleners, maar ook bij zorgorganisaties die zelf de schoonmaak verzorgen. Daarom is het van groot belang om de juiste kennis en expertise in huis te halen als het gaat om schoonmaakdienstverlening.”

Over Intrakoop
Als de inkoopcoöperatie van de zorg levert Intrakoop rendement voor zorginstellingen. Circa 600 zorgorganisaties met meer dan 7000 locaties zijn lid van Intrakoop. Met en voor leden speelt Intrakoop voortdurend in op kansen om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Op die manier drukken we de kosten en dragen we bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. En zo maken we samen goede zorg beter betaalbaar.

 

Deel dit artikel

Ook interessant: