19 juni 2015

Initial realiseert 20% reductie CO2-uitstoot en wint Lean & Green Award

Het VIL (Vlaams Instituut voor Logistiek) heeft Initial een Lean & Green Award uitgereikt, omdat Initial de komende vijf jaar de CO2-uitstoot van haar gehele vloot met 20% gaat reduceren. Hiervoor diende Initial een gedetailleerd plan van aanpak in, dat de basis vormde waarop het VIL ons selecteerde. Op 16 juni 2015 werd Initial samen met de andere deelnemende bedrijven gehuldigd door Ivo Belet (EU-parlementslid en lid van de EU-commissie Milieubeheer) tijdens het Lean & Green Event 2015.  

Per jaar rijden de servicewagens en vrachtwagens van Initial samen ongeveer 4,5 miljoen kilometer doorheen de BeLux. Met die 20% emissiereductie zet Initial op milieuvlak dus een grote stap voorwaarts. Waar in 2014 de CO2-uitstoot per ton geleverd product 152,97 kg bedroeg, zal dit tegen 2019 gereduceerd zijn tot maximaal 122,38 kg.

Om deze CO2-uitstootreductie te realiseren, optimaliseert Initial het motormanagement en de bandenspanning, wordt de snelheid van voertuigen begrends en wordt realtimedatabeheer ingezet om rijgedrag en stationair verbruik aan te sturen. Uiteindelijk draagt dit allemaal bij tot een lager brandstofverbruik. Ook bekijkt Initial alternatieve brandstoffen in plaats van dieselmotoren en worden de routes geoptimaliseerd.

MVO
Het milieu staat almaar meer onder druk, en Initial vindt het haar verantwoordelijkheid die uitdaging mee aan te gaan. Dit Lean & Green commitment kadert in haar totaalaanpak als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming, waarover later deze zomer meer informatie volgt.

Deel dit artikel

Ook interessant: