ING: aantal faillissementen blijft dalen

Volgens het ING Economisch Bureau daalt het aantal faillissementen dit jaar met 10 procent naar het laagste niveau van deze eeuw. De daling gaat wel minder hard dan in voorgaande jaren. Ondanks de goede economische vooruitzichten, staan bedrijven volgens de ING ook voor structurele uitdagingen, zoals veranderend consumentengedrag en het ontstaan van nieuwe markten.

Zoals ING meldt zijn er in de eerste helft van 2018, 1.829 bedrijven failliet gegaan, 13% minder vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. In de meeste sectoren gingen minder bedrijven failliet. De grootste dalingen deden zich voor in de bouw (-22 procent) en de zakelijke dienstverlening (-18 procent). Beide sectoren profiteren van de goed draaiende economie. In de detailhandel en zorg gingen meer bedrijven, respectievelijk +4% en +15%,  failliet.

Oorzaken
Uit de cijfers van ING blijken de oorzaken zeer verschillend te zijn. Startende bedrijven kampen met onvoldoende interesse in product of dienst, investeringsproblemen of  het ontbreken van de juiste ondernemerskwaliteiten. Bij volwassen  ziet men te laat aanhaken op marktontwikkelingen, zoals digitalisering of veranderend klantgedrag als oorzaak. Ook wijzigingen in product- of dienstrelevantie en het verdienmodel dat niet langer kostendekkend is, zijn aanwijsbare redenen.