Hoe maak je als facility manager het verschil: 4 kansen

Waar je je voorheen als facilitair manager bezighield met de bedrijfskantine en de indeling van het gebouw, ligt tegenwoordig de focus steeds meer op de strategie van de organisatie. Het draait meer en meer om beleving. Deze benadering vergt een andere houding van facilitair managers. Welke eigenschappen heb je als facilitair manager van de toekomst nodig? HEYDAY signaleert er vier.

Zodra de basis op orde is en processen efficiënt zijn ingericht, praat Bob Mols, algemeen directeur van HEYDAY, met opdrachtgevers vooral over de strategische agenda. Bob: “Vragen die dan op tafel komen zijn bijvoorbeeld: hoe kunnen facilitaire diensten helpen bij het bevorderen van de vitaliteit? Hoe kan een aantrekkelijke werkplek bijdragen aan een hogere productiviteit? Als ik een open entree wil, wat betekent dit dan voor mijn beveiliging? Het gaat meer dan ooit over het totaalplaatje van de organisatie. Om de integratie van services in plaats van het leveren van losse diensten.” Maar hoe pak je dit aan?

Wees experimenteel
Het takenpakket dat we van de huidige facilitair manager kennen, past niet meer bij de taken en verantwoordelijkheden van de toekomstige facilitair manager. Ontsla jezelf om te beginnen van de functienaam facility manager en neem de rol aan van community manager, employee wellbeing specialist, productiviteitsverhoger, social innovation manager, en ga zo maar door. Bekijk de werkplek van de toekomst vanuit deze nieuwe rol: wat doet de werkplek met de beleving van medewerkers? Hoe beïnvloedt de werkplek de productiviteit? Als je durft te experimenteren in een nieuwe rol, komen de antwoorden op deze vragen vanzelf.

Wees een strateeg
Uiteraard heb je in jouw rol een bepaald ideaalbeeld in je hoofd, maar past dit beeld ook bij hetgeen waar de organisatie mee bezig is? Door de doelstellingen van de organisatie centraal te zetten, zorg je ervoor dat jij de juiste KPI’s nastreeft. Waar gaat de organisatie in 2019 mee aan de slag? En hoe kun jij hier in jouw nieuwe rol aan bijdragen? Als toekomstige facilitair manager moet je beseffen op welke manier je werk onderdeel is van het grotere geheel, zodat je in staat bent om de organisatiestrategie te vertalen naar concrete doelstellingen.

Wees een verbinder
Facilitair management is van oudsher een eilandje binnen de organisatie, net zoals marketing-, ICT- en HR-afdelingen. Het facilitair management van de toekomst vraagt echter om een multidisciplinaire samenwerking. Neem het initiatief en verbreek de silo’s tussen de verschillende afdelingen, zodat je aan de slag kunt met afdelingsoverstijgende projecten. Het succes van de afdeling staat tenslotte niet meer centraal, maar de waarde die je gezamenlijk levert aan de overkoepelende organisatiedoelstellingen.

Wees een data-analist
Ook in het facility management gaat Internet of Things een steeds grotere rol spelen. Een voorbeeld zijn sensoren die meten waar en hoeveel medewerkers aanwezig zijn op kantoor, zodat er specifieker wordt schoongemaakt. Maar ook het terugdringen van onnodig energieverbruik door licht- en klimaatsystemen is mogelijk doordat deze systemen alleen geactiveerd worden als bepaalde ruimtes ook daadwerkelijk in gebruik zijn. Verdiep je in deze technologie en besef wat een impact je hiermee kan maken.

HEYDAY voert de regie van de facilitaire dienstverlening (IFM) voor kleine en grote ondernemingen. Met ruim 15 jaar ervaring in de facilitaire markt levert HEYDAY maatwerk voor elke unieke vraag. Daarnaast biedt HEYDAY met het Facility Institute tijdelijke deskundigheid voor facilitaire vraagstukken. HEYDAY levert interim professionals en praktische oplossingen, die direct toepasbaar zijn. HEYDAY is een zelfstandig opererende dochter van ADG dienstengroep. De dienstengroep met ongeveer 50.000 medewerkers en een omzet van bijna een miljard euro, biedt ons een stevige financiële basis, terwijl we onze onafhankelijkheid van toeleveranciers kunnen waarborgen.