Herverzekering 3e jaar WW van start in schoonmaakbranche

Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) stuurt alle individuele werkgevers een uitnodigingsbrief over deelname aan de regeling tot herverzekering van het 3e jaar WW. Deelname is gebaseerd op een algemeen verbindende verklaarde verzamel-cao en daarmee ook verplicht. Werkgevers ontvangen met de brief informatie over de wijze van registratie. De inhouding van de PAWW-bijdrage start over de salarissen van de maand juli.

In de cao is vastgelegd dat de schoonmaak- en glazenwassersbranche de landelijke afspraken over reparatie van het 3e jaar WW zal volgen. Die landelijke afspraken hebben hun beslag gekregen in de stichting PAWW. Deze stichting is belast met de uitkering en premie-inning voor deze regeling. In opdracht van de stichting verloopt de premie-inning overigens via Raet. De premie wordt betaald door werknemers via een inhouding op het brutoloon. De premie bedraagt 0,2% in 2018. Deelnemende werknemers zijn die werknemers die vallen onder het algemeen deel en B-deel van de cao schoonmaak- en glazenwassersbranche.

Meer informatie? Ga naar de website van de Stichting PAWW.