8 februari 2016

Hago schoonmakers Schiphol naar Kenia voor VN hygienedoel

Voor de tweede keer binnen een jaar tijd zijn schoonmaakmedewerkers van Hago Airport Services, werkzaam op luchthaven Schiphol, naar Kenia vertrokken om hun kennis over schoonmaak en hygiëne te delen met de plaatselijke bevolking bij het Nakuru County Sanitation Programme. In Nakuru, centraal Kenia, geven zij les aan meer dan 15.000 schoolkinderen, 20 Public Health Officers en 23 schoonmakers. Jaarlijkse sterven er 800.000 kinderen aan de gevolgen van slechte hygiëne. De Verenigde Naties heeft toegang tot schoon water en een gezond leven als een post millennium-doelstelling. Deze reis levert hier een bijdrage aan.

De schoonmaakmedewerkers van Hago Airport Services, werkzaam op Schiphol Airport, hebben jarenlang ervaring op het gebied van hygiëne en het schoonmaken van sanitair. Ze zijn wederom zorgvuldig geselecteerd door Stichting Hi-Gene. “Na het grote succes van de eerste reis hebben we besloten om voortaan alleen nog maar schoonmaakmedewerkers te sturen. De schoonmakers zijn juist degenen die dag in dag uit professioneel met hygiëne bezig zijn op Schiphol.” aldus Johan van der Blom, voorzitter Stichting Hi-Gene.

Voorlichting hygiëne tegen sterfte
De schoonmaakmedewerkers hebben een zeer belangrijke taak met hun voorlichting over hygiëne. Water, Sanitation & Hygiene (WASH) is namelijk een van de belangrijkste millennium-doelstellingen van de Verenigde Naties. De factor hygiëne wordt vaak onderbelicht bij WASH. Jaarlijks sterven er 800.000 kinderen door slechte hygiënische omstandigheden. Gebrek aan schoon water en sanitair, gebrek aan zeep, maar ook een gebrek aan goede kennis over hygiëne. Mabel Lartson: “Wij gaan daar voorlichting geven over hoe je je handen moeten wassen en het toilet schoonmaken. Iets wat ik zelf dagelijks doe. En als ik hierdoor de kinderen in Kenia kan helpen, doe ik dat erg graag.”

Organisaties verbinden
De reis wordt mogelijk gemaakt door Stichting Hi-Gene, van Hago Airport Services, en in samenwerking met Vitens Evides International. Vitens Evides International werkt samen met het lokale drinkwater- en sanitatiebedrijf, Nawassco, en partners aan het verbeteren van toegang tot duurzame water- en sanitatievoorzieningen voor de lokale bevolking met programma’s als Nakuru County Sanitation en Football for Water.

Stichting Hi-Gene is opgezet om kennis en kunde over schoonmaak en hygiëne te delen met andere organisaties, NGO’s en de lokale bevolking. Zij brengt verschillende NGO’s met elkaar in contact om zo de volledige WASH-keten te kunnen bedienen. “Wij werken met lokale NGO’s en bedrijven die het toilet bouwen, water aansluitingen realiseren, producten als zeep leveren en ook de ontlasting weer op een biologische manier afvoeren. Wij voegen daar onze kennis over hygiëne aan toe en zo maken we de cirkel rond” aldus Johan van der Blom

Deel dit artikel

Ook interessant: