Gom en Trigion gecertificeerd Prestatieladder Socialer Ondernemen

PSO PrestatieladderTrigion Beveiliging en Gom Schoonhouden hebben van PSO Nederland het PSO-keurmerk, behorend bij trede 1 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Het PSO-keurmerk maakt zichtbaar dat beide organisaties, onderdeel van de Facilicom Services Group, niet alleen in hun werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in de eigen bedrijfsvoering een plek biedt.

Samen met TNO, stichting PSO Nederland en Start Foundation was Trigion een van de toonaangevende bedrijven die de methode heeft ontwikkeld, zelf werd de organisatie eind 2012 al gecertificeerd. Zuster Gom volgende eind 2015 en beide kregen nu het certificaat uitgereikt met een geldigheid van twee jaar.

Waarom de Prestatieladder Socialer Ondernemen?
“We vinden sociaal ondernemen niet meer dan normaal: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer. Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen en wetten om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving te verhogen. Overheid, organisaties en bedrijven creëren samen mogelijkheden zodat zij duurzaam integreren. Om Socialer ondernemen te stimuleren, heeft TNO, samen met stichting PSO-Nederland, Start Foundation en andere (mkb-)organisaties uit de praktijk, het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld. De PSO is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijke norm voor Socialer ondernemen.”

Wat is de PSO?
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen. Meedoen biedt voordelen voor iedereen. Meer organisaties creëren kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én de sociale identiteit van de deelnemende organisatie wordt zichtbaar voor medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten.

Hoe werkt de PSO?
PSO heeft vier niveaus: een aspirant-status en drie treden. Er wordt gemeten hoe organisaties bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere organisaties als het gaat om het duurzaam bieden van passende werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ook de prestatie van leveranciers en samenwerkingspartners wordt inzichtelijk gemaakt.

×