17 juli 2015

Gemeente Hattem beloont Asito’s Maya Mitova

Wethouder Doret Tigchelaar heeft op 26 juni, samen met werkmakelaar Chantal de Wolf, een bezoek gebracht aan twee in Hattem gevestigde bedrijven Asito en Fabsworld. Beide bedrijven werden door de wethouder in het zonnetje gezet vanwege hun inzet voor het verbeteren van de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Wethouder Doret Tigchelaar bood de beide bedrijven een taart aan voor hun manier van ondernemen: “In Hattem zien we graag dat bedrijven een steentje bijdragen aan de samenleving. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn vaak prima in staat om te werken, maar bedrijven moeten hen daar wel de kans voor geven. Asito en Fabsworld zijn goede voorbeelden van bedrijven die deze mensen de ruimte geven zich (verder) te ontwikkelen en hun rol in de samenleving te pakken.”

Maya Mitova; “Iedereen verdient een kans, ook deze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Gemeente Hattem en werkmakelaar Chantal de Wolf verrichten goed werk. Ze inventariseren onze wensen en weten de juiste match te vinden. Inmiddels werken er in mijn gebied vier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dat bevalt heel goed.”

In het Werkbedrijf Regio Zwolle bundelen veertien gemeenten, werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen en het UWV onder het motto ‘jouw inzet wordt gezien’ hun krachten om de komende jaren zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het gaat om mensen die niet of moeilijk zelfstandig hun weg kunnen vinden naar een werkgever, zoals 50-plussers en jongeren tot 27 jaar. Asito draagt hier graag haar steentje aan bij.

Deel dit artikel

Ook interessant: