23 december 2015

Futures Forum onderzoekt faciliteren toekomstige werkvormen

Het Futures Forum, een gezamenlijk initiatief van Center for People and Buildings en Hospitality Group, is een onderzoek gestart naar de toekomst van werk en de toekomstige werkomgeving. Eind november vond de startbijeenkomst van het Futures Forum plaats. Het forum haalt relevante trends en ontwikkelingen op en brengt in kaart welke gevolgen deze hebben op werk, de werkomgeving en het faciliteren van de toekomstige eindgebruiker.

Het programma vindt plaats in de eerste helft van 2016 en gaat de toekomstige ‘key challenges’ voor het faciliteren van werk beschrijven. Het forum bestaat uit een onderzoeksconsortium van tien grote Nederlandse kantoorhoudende organisaties die inhoudelijk participeren en expertise inbrengen. Door deelname uit zowel de publieke als private sector heeft het forum toegang tot een brede groep van eindgebruikers en experts.

Integraal faciliteren
Speerpunt van het onderzoek is het integraal benaderen van de toekomstige eindgebruiker. Organisaties, technologie, gebouwen en behoeften van gebruikers veranderen continu. ‘’De zoektocht naar betere werkvormen houdt niet op met de invoering van Het Nieuwe Werken’’, aldus een van de deelnemers. Dit vraagt om een juist samenspel tussen ondersteunende diensten als HR, IT, Facility Management en Real Estate.

Gebruikerspanels en interdisciplinaire expertpanels gaan scenario’s schetsen voor de toekomst van werk. Experts vanuit verschillende disciplines (HR, IT, Facility Management en Real Estate) bepalen gezamenlijk de vernieuwingsopgave en gaan aan de slag met de toekomstige strategische agenda voor ondersteunende diensten.

‘’De kern van het vraagstuk ligt in het vinden van werkvormen die beter aansluiten bij de behoeften van eindgebruikers. Aan ons de uitdaging om in kaart te brengen hoe deze behoeften veranderen, welke omgevingsfactoren hier op van invloed zijn en wat dit vraagt van ondersteunende diensten om de toekomstige eindgebruiker goed te faciliteren.’’ aldus Wim Pullen, een van de initiatiefnemers van het Futures Forum.

Initiatiefnemers
Wim Pullen, director bij het Center for People and Buildings ([email protected]) en George Maas, managing partner bij Hospitality Group ([email protected]) zijn de  initiatiefnemers van het Futures Forum. Tot half januari kunnen corporate en publieke kantoorhoudende organisaties nog aansluiten bij het Futures Forum.

Hospitality Group is advies- en projectmanagementbureau voor facility management, huisvesting en hospitality. Het bureau ondersteunt (internationale) organisaties bij vraagstukken over service & workplace design, sourcing- en performance management. Van advies tot training en van inspiratie tot coaching.

Het Center for People and Buildings is een wetenschappelijk kenniscentrum dat zich richt op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Het CfPB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over huisvestingsvraagstukken. Deze kennis helpt organisaties om evidence based keuzes te maken over de nieuwe werkomgeving en het proces op weg daar naartoe.

Deel dit artikel

Ook interessant: