Facilitaire Performance 2018: aandacht voor serviceconcepten

In de Facilitaire Performance 2018 analyseert en rapporteert Hospitality Group, net als voorgaande jaren, de tevredenheid van circa 20.000 respondenten. Facilitaire services in kantoren, zorg en onderwijs laten in 2018 met een tevredenheidsscore van 7,2 een ruime voldoende en een lichte verbetering ten opzichte van 2017 zien. Welke pareltjes zijn te ontdekken?

De totale tevredenheid over de performance van de facilitaire service als geheel verbetert weliswaar licht, maar de tevredenheid over de verschillende facilitaire diensten laat nog grote verschillen en daarmee een flink verbeterpotentieel zien. High touch services als beveiliging, receptie en servicedesk scoren wederom erg goed en blijven de pareltjes van facility management. Aantrekkelijke gebouwen en een optimale beleving van eten & drinken blijken de belangrijkste drivers voor succes te zijn.

Volop kansen
Ruimte voor verbetering ligt bij de werkplek en warmedrankenautomaten. “Er zijn nog volop kansen voor organisaties om zich echt te onderscheiden. Vooral de ‘war for talent’ vraagt om scherpere keuzes in serviceconcepten. De focus dient hierbij te liggen op inspirerende en schone werkomgevingen met een herkenbare identiteit”, aldus Sigrid van der Pluijm en Tim van Asch. “Bij eten & drinken zien we dat beter op de gebruiker afgestemde concepten al zorgen voor een flinke verbetering ten opzichte van vorig jaar.“

One-size-fits-no-one
Om gebruikers en hun voorkeuren nog beter te begrijpen, maakt Hospitality Group gebruik van persona-onderzoeken, waarbij op basis van 8 persona’s (archetype van een gebruiker) inzicht verkregen wordt in drijfveren, wensen en behoeften van gebruikers. Uit de resultaten blijkt dat binnen organisaties vaak twee of drie ‘typen’ gebruikers dominant aanwezig zijn. “Dit onderstreept de noodzaak tot scherpere keuzes; ‘one-size-fits-no-one’. Vooral het onderwijs excelleert in serviceconcepten gericht op de nieuwe generaties”, aldus Sigrid van der Pluijm en Tim van Asch.

Over Hospitality Group
Hospitality Group is het advies- en projectmanagementbureau voor hospitality, facility management, huisvesting en inkoop. Creating better places is onze missie. Samen met opdrachtgevers realiseren circa 100 adviseurs en interim-managers aantrekkelijke en excellent georganiseerde omgevingen voor werken, leren, vrije tijd en zorg. Onze expertises bestaan uit service & workplace design, sourcing, regie & performance, training & development en interim & recruitment. Van advies tot uitvoering en van inspiratie tot coaching.