22 juli 2015

EW stapt in op trede 2 Prestatieladder Socialer Ondernemen

EW Facility Services ontving eerder deze maand het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De multi-service facilitair dienstverlener stapt in op trede 2 van de PSO. Binnen deze trede bevinden zich organisaties die ruim bovengemiddeld scoren wat betreft de omvang van de werkgelegenheid die ze bieden voor de PSO-doelgroep. Tevens voldoen zij aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren en ontwikkeling & begeleiding.

Mensgericht
EW Facility Services heeft reeds langere tijd ervaring met het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit maatschappelijk oogpunt en haar mensgerichte visie wil zij graag de afstand tot de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen uit de samenleving verkleinen. Zij ondertekende in 2014 een Landelijk Convenant met UWV voor het duurzaam plaatsen van Wajongers en ging een partnership aan met De Normaalste Zaak. Een netwerk van werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen een kans verdient om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Maaike Lichtenstein-van Bree, HR Directeur EW Facility Services, is verheugd met de toetreding tot de PSO: “Wij geloven sterk in het bieden van kansen en het benutten van ieders talenten. Dat wij nu dit keurmerk ontvangen is voor ons een beloning voor de inspanningen die wij de afgelopen jaren hebben ondernomen.”

Stimuleren Sociaal ondernemen
Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen en wetten om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving te verhogen. Overheid, organisaties en bedrijven creëren samen mogelijkheden zodat zij duurzaam integreren. Om Socialer ondernemen te stimuleren heeft TNO, samen met stichting PSO-Nederland, Start Foundation en andere (MKB)organisaties uit de praktijk, het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld. De PSO is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijke norm voor socialer ondernemen. 

Wat is de PSO?
De Prestatieladder Socialer ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het keurmerk maakt zichtbaar dat een organisaties niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in haar eigen bedrijfsvoering een plek biedt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen.

Deel dit artikel

Ook interessant: