11 december 2015

EW en minister Asscher tekenen Taalakkoord

EW Facility Services wil graag de afstand tot de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen uit de samenleving verkleinen en ondertekende samen met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 8 december het Taalakkoord. In Nederland kunnen maar liefst anderhalf miljoen mensen in de leeftijd van 16-65 jaar niet goed in het Nederlands lezen, schrijven en communiceren. De gevolgen van een taalachterstand, op de werkvloer en daarbuiten, zijn groot.

De facilitair dienstverlener wil graag al haar medewerkers in staat stellen zijn of haar talenten te benutten. Het stimuleren van taalontwikkeling is daar een van de activiteiten voor. Samen met het taalbureau Taal in de Schoonmaak heeft de organisatie het afgelopen jaar meer dan 120 medewerkers een taaltraject laten volgen.

Positieve bijdrage
Maaike Ligtenstein: “Dit heeft ertoe geleid dat deze groep medewerkers nu nog gemotiveerder en enthousiaster naar hun werk gaat. Zij hebben door het volgen van het traject een stap gemaakt richting een volgende functie, kunnen zonder spelfouten een e-mail naar de opdrachtgever schrijven, maar kunnen ook gasten, bezoekers of gebruikers nog beter te woord staan, wat positief bijdraagt aan de beleving van onze dienstverlening.”

Extra stimulans
Het succes van deze aanpak heeft zich binnen EW Facility Services bewezen. Het door voorlichting continu aandacht geven aan de mogelijkheid om een taaltraject te volgen blijft belangrijk. Daarnaast werkt het tonen van interesse van de leidinggevende tijdens het traject, het aanpassen van werktijden aan de lessen en natuurlijk het delen van het succes van het behalen van een diploma extra stimulerend. “Communicatie is de basis voor een prettige werkomgeving. Het opent deuren, stelt een persoon in staat om verbinding te leggen met anderen en biedt de mogelijkheid zich optimaal te kunnen ontplooien. Dat is voor ons de reden om medewerkers te blijven stimuleren en enthousiasmeren.”, aldus Maaike Ligtenstein.

Meer informatie: www.ew.nl, www.foryourhospitality.nl (jubileumwebsite), www.taalakkoord.nl

 

Deel dit artikel

Ook interessant: