3 februari 2016

Doekle Terpstra lid raad van commissarissen CSU

Doekle Terpstra (59) wordt benoemd tot lid van de raad van commissarissen van schoonmaakbedrijf CSU. Terpstra werd voorgedragen door de centrale ondernemingsraad van CSU in goed overleg met de directie en aandeelhouders. Hij volgt Paul Rosenmöller op, die op voordracht van de medezeggenschap tien jaar lang lid was van de raad van commissarissen en per 1 juli 2015 is gestopt.

DoekleTerpstra werkte vanaf 1980 tot 2005 bij CNV, waarvan de laatste zes jaar als voorzitter van de CNV Vakcentrale. Nadien was hij voorzitter van de HBO Raad en Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Inholland. De ervaren bestuurder was vanaf december 2014 vooral werkzaam in opdracht van het kabinet als aanjager Techniekpact (minister Kamp), voorzitter Interventieteam Hervorming Langdurige Zorg (staatssecretaris Van Rijn) en lid van de Transitiecommissie Decentralisatie (minister Plasterk). De heer Terpstra is momenteel tevens lid van de raad van commissarissen van Unilever Nederland, AEGON Nederland en Zorggroep Alliade.

Samenstelling RvC
De aanstelling van Doekle Terpstra wordt geformaliseerd in de eerstvolgende AvA in april. Onder voorzitterschap van Jacques Teelen bestaat de vijf leden tellende RVC bij CSU naast Doekle Terpstra uit Bert van der Schelde, Greet Prins en Tobias Walraven. In het kader van een professionele aansturing van de onderneming werkt CSU als structuurvennootschap met een corporate governance-code en de daarbij behorende wettelijke kaders.

Over CSU
De CSU-holding is vanuit 30 vestigingen landelijk actief in schoonmaak (CSU) en binnen de Wmo in thuishulp, maatwerkondersteuning en begeleiding (Tzorg). De organisatie biedt werk aan 21.000 mensen. Het bedrijf ontving het predikaat Best Managed Company 2015. In 2015 werd CSU voor het tweede jaar op rij ook gecertificeerd als ‘Top Employer Nederland’, won het de eerste Golden Service Innovatie Award, ontving het de Golden Service MVO Award 2015 en werd het bedrijf benoemd als FD Gazelle. CSU is initiatiefnemer van de Nationale Meewerkweek. Meer informatie: www.csu.nl.

Foto: Henriette Guest

Deel dit artikel

Ook interessant: